Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Rauma kommune søker etter kommuneoverlege og smittevernlege i 50 % stilling da vår nåværende kommuneoverlege går av med pensjon etter 35 år i kommunen.

Arbeidsted
Stillingen er per tiden plassert i Helse- og velferdstjenesten med helse og velferdssjef som nærmeste overordnede. Her jobber du sammen med avdelingsledere innen vårt tjenesteområde, i tillegg til blant andre folkehelsekoordinator og tjenesteområdeledere i kommunen.

Kommuneoverlegens ansvarsområder
Kommuneoverlegestillingen ivaretar viktige samfunnsoppgaver i Rauma, og må ha motivasjon for forebyggende arbeid, samfunnsutvikling, folkehelseperspektivet og digitalisering.
 • Samfunnsmedisinske oppgaver innen forebyggende arbeid/folkehelse, smittevern, miljørettet helsevern, og psykisk helse/rus.
 • Medisinskfaglig rådgivning og veiledning.
 • Å bidra til et aktivt og godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten og øvrige samarbeidspartnere både internt og eksternt.
 • Å delta med oppgaver tilknyttet helsemessig- og sosial beredskap ved alvorlige hendelser og ulykker.
 • Å bidra i kommunalt planarbeid innen helsefaglig/folkehelsefaglig ansvarsområde, samt helsetilstandsrapporter.
 • Saksbehandling av politiske saker innen fagfeltet.
 • Kommunale legeoppgaver etter nærmere avtale.
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon.
 • Relevant erfaring.
 • Spesialutdanning innen samfunnsmedisin, eller villig til å ta utdanningen.
 • Førerkort kl. B.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne vektlegges.
 • Krav om norskkunnskaper B2 nivå
Personlige egenskaper
 • Kunne arbeide selvstendig, målrettet og strukturert.
 • Være proaktiv og opptatt av tjenesteinnovasjon
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til samarbeid.
 • Ansvarsbevissst, innovativ og handlekraftig
Vi tilbyr
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Godt arbeidsmiljø og gode kollegaer.
 • Lønn etter avtale.
 • Tilrettelegging for spesialisering i samfunnsmedisin.
 • Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP.
Generell informasjon
Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.
Last opp din oppdaterte CV i PDF format i din elektroniske søknad, og oppgi minimum 2 referanser.

Ta gjerne kontakt med virksomhetsleder Sylvia Vik Mittet eller avdelingsleder Pia Rosenstrøm.

Ansettelse
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. 

Politiattest
Ved ansettelse i stillinger innen helse- og velferd kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder. Fremlegges ved tilsetting.

Søknad 
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Søkerveiledning: https://www.rauma.kommune.no/om-kommunen/ledige-stillinger/sokerveiledning/ eller personal@rauma.kommune.no. 
Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller, og registrerer din utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attester og vitnemål i PDF format. Lenke til vitnemålsportalen kan sendes kontaktperson. Dokumentasjonen danner grunnlag for beregning av lønn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste, jf.Offentleglova. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Rauma kommune
Kontaktpersoner
Navn: Pia Christine Rosenstrøm
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 71166700 / +47 98477292
Navn: Sylvia Vik Mittet
Tittel: Helse- og velferdssjef
Telefon: +47 90285298
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Vollan 8A
6300 ÅNDALSNES