Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Stillingstype
Ved Rauma legesenter er det ledig fastlegehjemmel med oppstart 1.september 2024, evt tidligere etter avtale. Listestørrelsen er per i dag på 650 pasienter, men økes til 800 pasienter over en to-års periode. Hjemmelinnehaver vil gå av med pensjon i februar 2024.  Kompensasjon for verdien av opparbeidet praksis («goodwill») avtales mellom fratredende og overtagende lege. Inntil 20% kommunale oppgaver kan tilkomme.

Beskrivelse av arbeidssted
Vi har 9 legestillinger og 1 turnuslege ved legesenteret, i tillegg til dyktige og erfarne klinikkmedarbeidere bestående av sykepleiere og helsesekretærer. Kontoret er sentralt lokalisert i Rauma rådhus i Åndalsnes sentrum. I bygget finner du også jordmor, helsestasjon, NAV, barnevern og lokal psykososial tjeneste. Molde og Ålesund er våre nærsykehus.

Praksisen er trivelig og variert, legemøte to ganger i uken. Gode inntjeningsmuligheter. Fastlegene i Rauma har en "plussavtale" med kommunen for drift av legesenteret. Vi benytter i dag journalsystemet Hove Total/Pasientsky. Rauma kommune inngår i Molde interkommunale legevakt med sporadisk vakt der. I tillegg har vi lokal vakt på kveld i ukedagene, mandag -fredag kl 19-21 og lørdag-søndag kl 12-15. På dagtid har man en fast halv øhj.-dag i uken.

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/LIS1
  • Spesialist i allmennmedisin, under, eller villig til å gå inn i, spesialiseringsløp/ALIS
  • Førerkort klasse B
  • Behersker norsk språk godt, både skriftlig og muntlig 
Det er ønskelig at du 
  • har gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
  • har god kjennskap til norsk helsevesen og har arbeidet som lege innen primærhelsetjenesten i Norge
Vi tilbyr
  • et godt arbeidsmiljø og en variert og spennende hverdag
  • en administrasjonsdag i uken
  • tilrettelegging for gjennomføring av LIS1 i allmennmedisin gjennom ALIS-tilskudd.
  • flyttegodtgjørelse etter regulativ
Ansettelse
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. 

Politiattest
Ved ansettelse i stillinger innen helse- og velferd kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder. Fremlegges ved tilsetting.

Søknad 
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Søkerveiledning: https://www.rauma.kommune.no/om-kommunen/ledige-stillinger/sokerveiledning/ eller personal@rauma.kommune.no. 

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller, og registrerer din utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attester og vitnemål i PDF format.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste, jf.Offentleglova. 
 
Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rauma kommune
Kontaktpersoner
Navn: Pia Christine Rosenstrøm
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 71166700 / +47 98477292
Navn: Sylvia Vik Mittet
Tittel: Helse- og velferdssjef
Telefon: +47 90285298
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Vollan 8A
6300 ÅNDALSNES