Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Har du lyst å være fastlege ved et veldrevet legesenter?  

For en bedre fastlegehverdag tilbyr Tromsø kommune med "Tromsø-modellen" blant annet økt basistilskudd, etableringstilskudd på 300 000 kroner til oppkjøp av etablert hjemmel og kommunal sykeforsikring. Kommunen tilbyr også ALIS-avtale med utdanningstilskudd. 

Allmennlegetjenesten i Tromsø kommune har ansvaret for fastlegeordningen i kommunen. Tromsø har i dag tolv private legekontor og et kommunalt legekontor med til sammen 82 fastleger. Vi har nå en ledig hjemmel på et av våre private legekontor. 

Langnes legesenter er en 9- legers praksis som er lokalisert i moderne og funksjonelle lokaler på Jekta Storsenter, og er organisert som et AS. Legesenteret er et veldrevet kontor med gode rutiner og inntjeningsmuligheter. Det er velutstyrt med ultralyd, diatermi, holter/24t EKG, spirometri, 24t BT måling, EKG, akuttsekk, kryo, dermatoskop og ellers alt basisutstyr. Det er blant annet eget akuttrom, stort laboratorium, skiftestue, stort møterom etc.
Kontoret har oppdaterte IT-løsninger. Webmed EPJ, Relevio administrasjonssystem, Unisoft telefonsystem. Journalsystemet er Webmed.

Legesenteret har høy faglig standard. De har ukentlige smågrupper, erfarne kollegaer, høy spesialistandel, kollegialt faglig samarbeid, SKIL-kurs, felles forbedringsprosjekter. ALIS-veilederne har lang erfaring og høy kompetanse. Kontoret har 6 dyktige helsesekretærer med lang samlet erfaring. Labansvarlig helsesekretær har tett samarbeid med NOKLUS.

Kontoret har et trivelig arbeidsmiljø med mange felles arenaer. Blant annet daglige felles morgenmøter og lunsj, månedlige personalmøter og driftsmøter, regelmessige styremøter, julebord etc.

Kommunen inngår fastlegeavtale med hjemmelsinnehaver. Det kan påregnes inntil 7,5 timer pr. uke kommunal deltidsstilling. Hjemmelsinnehaver plikter deltakelse i kommunal legevakt. Ny hjemmelsinnehaver kjøper seg inn i kontorfellesskapet Langnes legesenter AS etter overdragelse av selgers aksjeandel i selskapet. Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelsinnehaver. Hjemmelen har for tiden 900 pasienter og er ledig f.o.m. 31.05.2024. Oppstart etter avtale.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført turnustjeneste/LIS1.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin forplikter seg til å gjennomføre spesialiseringen.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.
Vi ønsker at du har
 • Erfaring fra klinisk allmennmedisin.
 • Erfaring fra privat praksis.

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet for privat allmennpraksis.

Vi tilbyr
 • Etableringstilskudd på kroner 300 000,- til oppkjøp av etablert fastlegehjemmel.
 • Tilbud om forskudd på basistilskudd.
 • Kommunalt forsterket basistilskudd pr. pasient opptil 1000 pasienter, gjeldende t.o.m. 30.06.2025.
 • Kommunal sykeforsikring i form av 60% praksiskompensasjon for barns/-eget sykefravær inntil 10 dager pr. år gjeldende til 30.06.2025.
 • Utviklende arbeidsoppgaver i et etablert fastlegefelleskap med flere spesialister i allmennmedisin.
 • Inngåelse av avtale som fastlege ut fra gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
 • ALIS-avtale med utdanningstilskudd, inntil kroner 300 000,- per år i spesialiseringsforløpet, 8% veiledning og individuell utdanningsplan. 
Annet
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse.
 • Attester og vitnemål legges ved søknad.
 • Søker bes oppgi minimum 2 referanser.
 • Ta gjerne kontakt med annonsens oppførte kontaktpersoner.
 • Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jeanett Sivertsen
Tittel: Enhetsleder Allmennlegetjenesten
Telefon: 951 17 421
E-post: jeanett.sivertsen@tromso.kommune.no
Navn: Stian Martinussen
Tittel: Daglig leder/fastlege Langnes legesenter
Telefon: 48103840
E-post: stian.martinussen@langneslegesenter.no
Navn: Marit Nymoen Aasbrenn
Tittel: Hjemmelsinnehaver/ Fastlege
Telefon: 97714179
E-post: marit.aasbrenn@langneslegesenter.no
Navn: Hege Jorunn Johannessen
Tittel: Saksbehandler - Allmennlegetjenesten
Telefon: 90630720
E-post: hege.jorunn.johannessen@tromso.kommune.no
Arbeidssted
Langnes Legesenter AS
Karlsøyvegen 12
9015 TROMSØ