Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har ledige LIS-stilling med snarlig tiltredelse. Stillingene er godkjent som LIS i Fysikalsk Medisin og Rehabilitering eller kan også benyttes som 6-12 måneders tellende sykehustjeneste for lege i spesialisering i Allmennmedisin. Legebemanningen består av en overlegestilling i fysikalsk medisin og rehabilitering og 2 LIS stillinger. ViGØR har også tilknyttet revmatolog, nevrolog, kardiolog, ortoped, onkolog, pediater og allmenmedisiner. 
Stillingen er ledig med snarlig tiltredelse.
 
Arbeidsoppgaver:
Rehabilitering av pasienter med hjerte-kar-sykdommer, muskel-skjelettsykdommer, ortopediske og revmatologiske sykdommer, kreft, nevrologiske sykdommer, CFS/ME, sykelig overvekt og barnehabilitering. Arbeidet består av vanlig pasientarbeid, inklusive konsultasjoner, tverrfaglige drøftelser, undervisning både for pasienter og kolleger/øvrig helsepersonnell. Kan også inkludere prosjektarbeid/forskning og utvikling av nye tilbud. 
Det arbeides tverrfaglig i ulike diagnosespesifikke team sammen med sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, psykologer, nevropsykolog, ernæringsfysiolog og sosionom. ViGØR bygger sin rehabilitering på nevroplastiske prinsipper og intensivitet med mange repetisjoner. Vi tilstreber rehabilitering på alle 4 dimensjoner av helse: fysisk, mentalt, sosialt og eksistensielt.
 
Kvalifikasjoner:
Søkeren må ha norsk autorisasjon og beherske skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.
 
Personlige egenskaper:
Vi ønsker en lege som er positiv, samarbeidsvillig, fleksibel, strukturert og med gode kommunikasjonsevner og interesse for rehabilitering. I tillegg må søkeren være en aktiv bidragsyter i henhold til ViGØR’s visjon og verdier. Det vil bli lagt vesentlig vekt på søkerens personlige egnethet.
 
Vi tilbyr:
  • Oppgaver i et tverrfaglig godt miljø
  • Et tett samarbeid mellom overleger/spesialister og LIS
  • Muligheter for forskning
  • Veldig trivelige kolleger, bedriftsbarnehage, gratis parkering og mulighet for personalbolig
  • Gratis tilgang til vårt treningsstudio og basseng (Levvel Helse)
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
ViGØR Rehabiliteringssykehus AS
Kontaktpersoner
Telefon: 77668822
Navn: Hans Woll
Tittel: Leder for administrasjon og HR
Telefon: 90096194
E-post: hans.woll@vigor.no
Navn: Synnøve F. Knutsen
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 77668800
E-post: synnove.knutsen@vigor.no
Hjemmeside
Arbeidssted
ViGØR Rehabiliteringssykehus AS
Conrad Holmboesveg 95
9011 TROMSØ