Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker etter en psykologspesialist/psykolog eller barne- og ungdomspsykiater med engasjement for ungdom og familiene deres.   

Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) har 8 senger for ungdom med alvorlige psykiske lidelser og har akuttfunksjon for Ofoten, Troms, Finnmark og Svalbard. Økning av sengeplasser med deling av akutt og elektiv funksjon er under planlegging. UPS har to spesialistteam; Psykoseteamet driver med utredning, behandling og oppfølging av ungdom med psykoselidelser. Stillingen er knyttet til DBT-teamet som gir behandlingstilbud for ungdom med problematikk knyttet til selvskading og affektregulering. Teamet består av seks fagstillinger, hver i 40%, og er tverrfaglig sammensatt.

Vi er opptatt av at ungdom og familiene deres skal få den hjelp og støtte som de trenger for å klare seg selv og leve gode liv. I samarbeid med ungdommene, familiene og lokalt hjelpeapparat blir vi enige om hva som er viktig og nyttig.

For å gi best mulig hjelp til de som kommer hit er vi opptatt av at de ansatte opplever arbeidsglede, utviklingsmuligheter og trygghet. Vi er opptatt av kontinuerlig utvikling og forbedring av tjenestene. 

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) består av følgende seksjoner; Ungdomspsykiatrisk seksjon, Regionalt senter for spiseforstyrrelser og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i henholdsvis Tromsø, Harstad, Narvik, Sjøvegan, Silsand og Storslett. Avdelingen samarbeider med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU), Institutt for Psykologi (IPS) og Medisinsk fakultet ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.

Vi har ledig fast stilling som psykologspesialist/psykolog eller barne- og ungdomspsykiater ved Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) fra 01.04.24.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av ungdommer med alvorlige og/eller komplekse/sammensatte psykiske vansker
 • Vurdering og behandling av akutte tilstander
 • Samarbeid med og veiledning til foresatte/familie 
 • Stilingen inngår i DBT-team
 • Arbeidet foregår i tverrfaglig team
 • Leger inngår i avdelingens vaktordning
 • Samarbeid med første- og andrelinjetjenesten
 • Søker må påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker at søker har erfaring med og kunnskap om utredning og behandling av ungdommer med psykiske vansker
 • Erfaring fra samarbeid med familier/foresatte
 • Kjennskap til første- og andrelinjetjenesten
 • Vi vil sørge for nødvendig kursing og opplæring i DBT
 • Ved tilsetting kreves politiattest
 • Det er ønskelig med minimum to referanser

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet, teoretisk og praktisk erfaring samt intervju vil bli vektlagt ved ansettelse
 • Vi jobber i tverrfaglige team. Søker bør ha gode samarbeidsegenskaper og like teamarbeid
 • UPS er en akuttavdeling og det er fint om søker har en fleksibel innstilling til en variert arbeidsdag

Vi tilbyr

 •  En flott arbeidsplass med gode kollegaer, godt arbeidsmiljø, fine omgivelser, spennende problemstillinger, stor faglig kompetanse og godt driv
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Agnes Syversen
Tittel: Seksjonsleder/overlege
Telefon: 77755700
E-post: agnes.syversen@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Gimlevegen 78
9019 Tromsø