Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Sykehuset i Vestfold har ledig  fast stilling som overlege ved Barne- og ungdomsavdelingen.

Barne- og ungdomsavdelingen består av tre enheter, Nyfødtintensiv, Barne- og ungdomsposten og Barne- og ungdomspoliklinikken.

Nyfødtintensiv har omkring 350 innleggelser i året og her behandles premature og nyfødte inntil 3 måneders alder. Enheten har egen seksjonsoverlege og totalt 5 overleger med særlig kompetanse i nyfødtmedisin som inngår i egen nyfødtvaktlinje. 

Barne- og ungdomsposten har ca. 1300 innleggelser i året av barn opp til 18 år. Det er egen seksjonsoverlege og alle pediatriske subspesialiteter er dekket av seksjonens overleger. Det er eget 8-delt bakvaktsjikt for generell pediatri med hjemmevakt på natten. 

Barne- og ungdomspoliklinikken gir tilbud til barn opp til 18 år. Det utføres ca. 11000 konsultasjoner årlig innen hele det pediatriske sykdomspanorama. Arbeidet organiseres av egen seksjonsoverlege, og alle legene arbeider ved poliklinikken i vekslende grad. 

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen vil innebære 100% overlegestilling og man deltar i den vaktordning som avdelingen til enhver tid har behov for
 • Avdelingen har en linje for generell forvakt, en linje for nyfødtbakvakt og en linje for generell bakvakt. 
 • Klinisk arbeid vil være på barnepost og barnepoliklinikk
 • Forbedrings- og utviklingsarbeid relatert til behandlingskvalitet og systemytelse/holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege 
 • Spesialist barnesykdommer 
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Den som ansettes må legge fram politiattest i h.t. helsepersonelloven §20a. 

Personlige egenskaper

 • Ha god kommunikasjon med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Håndtere til tider meget høyt arbeidstempo
 • Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Har gode samarbeidsevner, både med egen og andres yrkesgrupper
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Allsidig tjeneste
 • Mulighet for videre fordypning innen eget interesseområde
 • Et hyggelig kollegium med godt samarbeid
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Morten Falke
Telefon: 33 34 20 00
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsavdelingen, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 Tønsberg
Søk på stillingen