Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker legespesialist i fysikalsk medisin til smertepoliklinikken - Vil du bidra til å komplettere vårt tverrfaglig miljø? 

Smertepoliklinikken har i dag 13 årsverk og er organisert som en egen seksjon under Anestesiavdelingen. Vi har et tverrfaglig miljø der anestesileger, nevrolog, sykepleiere, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog og merkantilt personell utgjør teamet rundt pasientbehandlingen.

Smertepoliklinikken tilbyr i dag tverrfaglig utredning og behandling til pasienter med langvarige smerter. Seksjonens behandlingstilbud inkluderer også invasive teknikker som blokkader og radiofrekvensdenervering.  Vi søker deg som legespesialist i fysikalsk medisin for å videreutvikle vårt tverrfaglige tilbud til våre pasienter.

Akutt smerteteam bestående av to anestesisykepleiere, er også organisert under smertepoliklinikken. Dette teamet konsulterer, i samarbeide med anestesilege fra postoperativ seksjon, smertepasienter på sengeposter.

Vi søker personer med god arbeidskapasitet, gode samarbeidsevner og evne til tverrfaglig tilnærming til vår komplekse pasientgruppe.

Søker kan få tilbud om redusert stillingsstørrelse hvis dette er av interesse.

Alle søkere bes søke elektronisk

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinisk vurdere og behandle pasienter med kroniske, ikke maligne smertetilstander 
 • Bygge opp, styrke og videreutvikle seksjonens ulike behandlingstilbud  
 • Bidra faglig i tverrfaglige møter og rundt pasienten
 • Gjennom undervisning og veiledning bidra til seksjonens kompetanseutvikling i seksjonen og anestesiavdelingen.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i fysikalsk medisin
 • Kompetanse og interesse for kronisk smerteproblematikk.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Må kunne flytende norsk muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Deltagelse på kurs og kongresser som er relevant for smertefaget
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Inger Westblom
Tittel: Seksjonelder
Telefon: 67964336
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk divisjon, Anestesi
Sykehusveien 25
1478 Lørenskog