Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Hva ønsker vi?                                                                                                                                                                                                                                                                                    En av våre overleger går ut i svangerskapspermisjon og vi søker derfor spesialist i psykiatri, 100 % stilling i ett års vikariat, tiltredelse snarest mulig til Tidlig Intervensjon og Rehabilitering (TIRe), vår spesialpoliklinikk for psykoselidelser og bipolar 1. Hvis du har interesse for psykoselidelser, og ønsker å være med på å bedre tilbudet til denne pasientgruppen, er dette stedet for deg.

Vi tenker oss en initiativrik overlege med interesse for psykosefeltet. Langtkommen LIS (lege i spesialisering) oppfordres også til å søke. LIS vil få opplæring og få tilbud om å bli konstituert, og får veiledning av erfaren spesialist i hele perioden.  

Hvem er vi ?

TIRe er en av ni seksjoner ved DPS Groruddalen. Seksjon TIRe består av to polikliniske team og ett ambulant team. Det er planlagt å etablere tre FACT team i løpet av 2024 samtidig som ambulant team avvikles. Idag er seksjonen bemannet med fem overleger, en lege i spesialisering, fire psykologspesialister, tre psykologer og åtte spesialsykepleiereDPS Groruddalen gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Alna, Grorud og Stovner samt Nittedal kommune.

Stillingen er tilknyttet et av de polikliniske teamene i seksjonen. Pasientene er i behov av tett oppfølging fra både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, slik at det er tett samarbeid med ulike instanser. Teamet består i dag av to overleger, to psykologspesialister, to psykologer og tre spesialsykepleiere.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere bes søke elektronisk

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for vurdering, utredning og behandling
 • Bidra til et godt tverrfaglig samarbeid i teamet
 • Vedtaksansvar for pasienter på tvang uten døgnopphold (TUD), og pasienter dømt til behandling
 • Somatisk oppfølging av pasienter
 • Bidra i miniteam rundt pasientene
 • Delta i familie- og nettverksarbeid
 • Delta i avdelingens bakvaktsordning
 • Veiledning av leger i spesialisering

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning i voksenpsykiatri
 • Ønskelig med interesse for psykosefeltet og erfaring med tvangsvedtak
 • Langtkommen lis som mangler fordypning- eller rehabiliteringstjeneste
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Faglig oppdatert

Personlige egenskaper

 • Vi søker en faglig engasjert kollega med gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet, god arbeidskapasitet, fleksibilitet og selvstendighet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Få erfaring med behandling og oppfølging av pasienter med alvorlig sinnslidelse
 • Oppbygging av vedtaks- og sakkyndigkompetanse  
 • Mulighet for deltakelse i forsknings- og forbedringsprosjekter
 • Fleksitid etter gjeldende regler
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud
 • Gratis parkering
 • Kort vei til offentlig kommunikasjon
 • Vi ligger sentralt til, i nærheten av Grorud senter (Oslo)
 • Lønn etter avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Ajmal Hussain
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 22168200 / 450 30 610
E-post: ajmal.hussain@ahus.no
Navn: Tom Molvig
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 22168200/90948882
E-post: tom.molvig@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, DPS Groruddalen
Rosenbergveien 15
0963 Oslo