Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker etter deg som er interessert i å jobbe med våre pasientgrupper, som trives med tverrfaglig samarbeid og ønsker å bidra til et allerede godt fagmiljø i avdelingen. I vår døgnseksjon er det 2 stillinger for spesialist i psykiatri og 1 LIS. DPS Follo har til sammen 14 overlegestillinger og 5 LIS stillinger, 

Kandidater som har kort tid igjen av spesialistutdanning i psykiatri oppfordres også til å søke.

Lurer du på hva DPS Follo kan tilby? 

 • Ukentlige legemøter med fremlegg og undervisning
 • Mulighet for klinisk veiledning på egne saker
 • Gode fagkurs/internundervisning
 • Mulighet for eksterne kompetansehevende kurs- og videreutdanning, inntil 10 dager pr. år
 • Mulighet for fleksible arbeidstidsordninger
 • Muligheter for øremerket tid for forskning
 • Mulighet for deltakelse i 36-delt bakvaktsordning
 • Gode og engasjerte kollegaer
 • Velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet

DPS Follo er opptatt av å skape et attraktivt arbeidsmiljø for alle våre ansatte. 

Vi har tett samarbeid med kommunehelsetjenesten, andre avdelinger internt i Ahus og ønsker så smidige pasientforløp som mulig. Faglig utvikling og videreutvikling av tjenester er viktig for oss.

Kort om oss:

DPS Follo døgn ligger i Vestveien 15 i Ski, og har 18 senger fordelt på to enheter som ledes av hver sin enhetsleder. Stillingene er underlagt seksjonsleder og ligger i seksjonsleders stab sammen med stillingene som psykolog/ psykologspesialist, Lis, og andre dagstillinger. Seksjonen tar imot pasienter primært fra akuttavdelingen, men har også brukerstyrte senger/ innleggelser, og noen senger som akutteamet disponerer og har behandlingsansvaret for. Poliklinikkene som ligger i Åsenveien 3 legger også inn pasienter. Det er få, men noen pasienter som blir henvist fra fastlege. I samme hus som DPS døgn, er DPS ets akutteam lokalisert, samt Seksjon for spiseforstyrrelser som dekker hele Ahus sitt opptaksområde med døgntjenester og dagtilbud, og en døgnseksjon for avdeling Rus og avhengighet.

DPS Follo har også tre poliklinikker lokalisert i Åsenveien 3; allmennpsykiatrisk poliklinikk, seksjon for psykoselidelser (TiRe), seksjon for gruppebehandling. Kontorfaglig seksjon er også lokalisert her.

DPS Follo har etablert eMestring i 2021.

I samarbeid med kommunene har vi etablert to FACT team som er fysisk plassert i kommunen. Spesialistene ansatt i TiRe samarbeider også med FACT.  Noe ambulering må påregnes ved ansettelse i TiRe. Vi har også IPS/ jobbkonsulenter fra NAV integrert i seksjon TiRe.  

Arbeidsplassen er lokalisert få minutters gange fra Ski Stasjon.

DPS Follo gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i kommunene Nordre Follo, Ås, Frogn og Nesodden.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Søknader blir behandlet fortløpende, og en eventuell innkalling til intervju kan komme før søknadsfristen har gått ut.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter ved døgnseksjonen
 • Medisinskfaglige vurderinger/behandling/oppfølging som bistand til andre faggrupper
 • Delta i fag- og kompetanseutvikling. Bidra til videreutvikling av behandlingstilbudet
 • Klinisk veiledning av LIS leger
 • Undervisning, rådgivning og veiledning til medarbeidere
 • Samarbeid med fastleger, sykehus, kommuner og andre instanser
 • Noe inntaksarbeidsarbeid i perioder
 • Mulighet for deltagelse i 36 delt bakvaktsordning for DPS og ARA

Kvalifikasjoner

 • Cand. med med norsk autorisasjon som lege, og godkjenning som spesialist i psykiatri
 • Ønskelig med erfaring i bruk av Dips
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Vi vektlegger personlig egnethet, gode samarbeidsevner, god arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig
 • Vi ønsker oss en kollega som ønsker og har lyst til å bidra i en positiv utvikling av avdelingen
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Wenche Brandtzæg Nikolaisen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4741321061
Navn: Hilde Medby
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95296292
Hjemmeside
Arbeidssted
Døgnseksjonen, DPS Follo, Psykisk helsevern og rus
Vestveien 15
1400 Ski