Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ved Hjertemedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø er det ledig vikariat for LIS 2/LIS 3, med varighet på ett år. Vi håper at du er vår nye kollega. 

UNN Tromsø er lokalsykehus for Troms og nordre Nordland, og universitetssykehus for Nord-Norge. Hjertemedisinsk avdeling utreder og behandler et bredt spekter av hjertemedisinske problemstillinger. Det legges vekt på tverrfaglige vurderinger og vi har et godt samarbeid med andre spesialiteter og profesjoner. 
På vår avdeling vil du få et strømlinjeformet, men fleksibelt utdanningsløp innenfor hjertemedisin. Det er få utdanningskandidater per seksjon og man får tett supervisjon gjennom hele spesialiseringen. Det tilrettelegges for deltagelse på kurs og konferanser. Vi kan tilby gode lokaliteter, høyt faglig nivå og et trivelig kollegium. 

Tromsø tilbyr en unik kombinasjon av pulserende by-liv og spektakulær natur. Korte avstander og godt kollektivtilbud gjør hverdagslogistikken enkel. 
Hjertemedisinsk avdeling har et stort mangfold av ansatte, noe vi mener styrker oss og gir oss gode forutsetninger for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer dermed alle som er kvalifisert til å søke, uavhengig av hvordan du identifiserer deg og hvilken bakgrunn du har.  

Arbeidsoppgaver

 • LIS 2 har sine primære arbeidsoppgaver tilknyttet hjertemedisinsk sengepost, og vil under supervisjon drive behandling og utredning av et bredt spekter hjertemedisinske problemstillinger. 
 • LIS 3 vil over en periode på to år være innom kard.lab, EKKO-lab og medisinsk intensiv.
 • LIS 2/LIS 3 fordeles etter kompetanse og egne ønsker på de indremedisinske forvaktsjiktene. B- og C vakt har sin base i akuttmottaket, og B-vakt er leder for medisinsk mottaksteam. A-vakt har sin base på medisinsk intensiv, og er leder for hjertestansteamet.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, og godkjent turnustjeneste/LIS del 1 
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Forskningskompetanse vektlegges

Personlige egenskaper

 • Du må være fleksibel og løsningsorientert
 • Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du jobber godt i team, men har også evne til å jobbe selvstendig
 • Du er opptatt av å holde deg faglig oppdatert og bidrar aktivt i faglige diskusjoner
 • Du har godt humør og bidrar positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidshverdag
 • God veiledning og supervisjon gjennom hele utdanningsløpet
 • Høyt faglig nivå
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Erle Lysfjord Sommerli
Tittel: Overlege
Telefon: 48102810
E-post: erle.lysfjord.sommerli@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø