Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ved  Fordøyelse og nyremedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, UNN Tromsø, er det ledig sommervikariat(er) for medisinstudent med midlertidig lisens.

Sengeposten har 14 senger fordelt mellom fordøyelse og nyremedisin. Avdelingen har ansvar for både lokalsykehuspasienter i tillegg til regionansvar for hele Helse Nord for enkelte pasientgrupper. Nyremedisin har blant annet dialyseenhet og Fordøyelse har endoskopilab. De som ansattes vil i hovedsak ha tjeneste på sengepost og være tilknyttet èn av seksjonene. Primært er ansettelsesperioden fra og med uke 26 til og med uke 33 2024. 

Arbeidsoppgaver

  • Tjeneste på sengepost under veiledning: Dette vil innebære visittgang, undersøkelse/vurdering av innlagte pasienter og innkomstjournaler/epikriser
  • Det kan også være aktuelt med noe poliklinikk/dagenhet for IBD pasienter under veiledning

Kvalifikasjoner

  • Medisinstudent med lisens
  • Erfaring fra arbeid i ulike deler av helsetjenesten 
  • Norsk språk må beherskes muntlig og skriftlig
  • Fint om søker oppgir 2 referansepersoner med telefonnummer

Personlige egenskaper

  • Du kommuniserer og samarbeider godt både med pasienter og kolleger
  • Du har interesse for det indremedisinske fagfeltet
  • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Ulla Dorte Mathisen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90710002
E-post: ulla.dorte.mathisen@unn.no
Navn: Jan-Magnus Kvamme
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 41103779
E-post: jan.magnus.kvamme@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for fordøyelse og nyremedisin, Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø