Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ålesund kommune lyser nå ut en ny fastlegeavtale ved Daaeskogen legesenter. Listen vil ved oppstart av ny lege ha 500 pasienter, med et maks antall på 1000. 

Daaeskogen legesenter er et kommunalt drevet kontor, med sentral beliggenhet. Her jobbar der i dag 5 leger og denne hjemmel blir den 6. Både leger under spesialisering og spesialister. 

Journalsystem: Cgm

Hjemmelen er ledig fra dags dato, men tiltredelse skjer etter avtale. 

Lista blir administrert av kommunen, og det er ingen økonomisk kompensasjon tilknyttet tildeling av hjemmelen. Den som tar over hjemmelen opparbeider heller ikke rett til goodwill for arbeidet som blir utført. 

Legesenteret: Daaeskogen legesenter er en veldrevet og godt etablert  6 legers praksis med sentral beliggenhet på Moa. Her er erfarne leger som gir råd og støtte, og et rutinert og stabilt hjelpersonell som består av helsesekretærer i 2,8 stilling. Legesenteret deler avdelingsleder med Moa legesenter. 

Legesenteret er kommunalt drevet, noe som gir deg mulighet til å velge selvstendig næringsdrift (8.2 avtale) eller fastlønn med 15 % provisjon av inntjening på  hjemmelen.

Vilkår for overdragelse blir avtalt med Ålesund kommune etter retningslinjer fra legeforeningen.

Etter avtale mellom legen og Ålesund kommune kan legen tilpliktes offentlig arbeid på inntil 20 % stilling, med minimum 6 mnd. varsel.

Arbeidsoppgaver: 
 • Allmennmedisinske oppgaver i åpen uselektert fastlegepraksis.
 • Pliktig deltagelse i Ålesund kommunes interkommunale legevakt.
 • Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1 i Norge
 • Gode kommunikasjon -og samarbeidsevner
 • God kunnskap om norsk lovverk
 • Gode språkkunnskapar i norsk munnleg og skriftleg
 • Overtagelse av hjemmelen, forutsette fremleggelse av tilfredstillande politi- og tuberkulinattest.

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Interesse for å bidra inn i utvikling og drift av legesenteret
 • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid med fokus på pasientsikkerhet
 • Evne til å jobbe i team
 • Evne til fleksibilitet
 • Godt humør og positiv framtoning
 • God arbeidskapasitet

Vi tilbyr
Ålesund kommune er godkjent utdanningsvirksomhet i allmennmedisin. 

Om du vil starte din spesialisering i allmennmedisin, eller er i gang med ny ordning, og du vil få tilbud om  ALIS avtale som beskriver  spesialiseringsløpet og hva det gis tilskudd og utgiftsdekning for. Veileder som er spesialist i allmennmedisin og supervisjon i klinisk hverdag.  Kommunen har egen ALIS koordinator.  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Legetenester og akutt helseberedskap, Ålesund kommune
Kontaktperson
Navn: Lisbeth Anita Løvoll
Tittel: rådgjevar fastlegeordninga
Telefon: 917 43 615
E-post: lisbeth.anita.lovoll@alesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlege ved Daaeskogen legesenter
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
pb. 1521
6025 ÅLESUND