Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
- Lav vaktbelastning og fastlønn med bonus 
 
Ønsker du dagtidsjobb, med en normal arbeidsuke og lav legevaktbelastning? Ønsker du god lønn og trygge rammer i starten av spesialiseringen i allmennmedisin? Vil du jobbe som fastlønnet fastlege i en kommune i vekst som legger til rette for nye fastleger? Da har vi stillingene for deg.
 
Rana lokalmedisinske senter har ledige 
100% fastlegestilling for lege i spesialisering i allmennmedisin, eller spesialist i allmennmedisin. Tiltredelse etter avtale.

 
Rana lokalmedisinske senter er et kommunalt legesenter med syv fastleger og tre LIS1-leger. Alle legene på legesenteret er ansatt i kommunen og har fast lønn. Legesenteret holder til i nye store lokaler og er godt bemannet med helsesekretærer og sykepleiere. Vi har fokus på teamarbeid rundt pasienten. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver, og legger til rette for faglig og personlig utvikling.
 
Listestørrelsen beregnes ut fra antall kurative dager (Norm er 180 pasienter per kurative dag). For leger som er i starten av spesialistutdanningen vil man kunne tilpasse med lavere listelengde. Leger som ansettes må regne med en arbeidsdag i uken med andre kommunale oppgaver som sykehjem eller helsestasjonsarbeid.
 
Rana kommune er registrert utdanningsvirksomhet for allmennmedisin og tilbyr supervisjon og veiledning av god kvalitet gjennom spesialistutdanningen. Vi har også egen ALIS-koordinator som skal sikre at ALIS får god oppfølging og at det tilrettelegges for spesialisering.
  
Fastlege deltar i interkommunal legevaktordning. Vaktbelastningen er cirka en legevakt per måned. Det utbetales en fast godtgjørelse for legevaktsarbeid som gir svært gode økonomiske betingelser for legevaktsarbeid.
 
Ved vurdering og innstilling legges det vekt på faglige kvalifikasjoner, motivasjon og personlig egnethet.  
 
Kvalifikasjonskrav:  
  • Søker må ha norsk autorisasjon som lege.
  • Fullført LIS1-tjeneste/turnustjeneste
  • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
  • Søkere med relevant erfaring fra norsk allmennmedisin vil bli prioritert.
Følgende vektlegges: 
  • Personlig egnethet  
  • Faglig engasjement
Arbeidstid: Dagtid 

To referanser må oppgis i søknaden, der den ene må være fra arbeidsgiver. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Ved krav om politiattest, skal den fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til
Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Dette gjelder faste stillinger og stillinger som har minst to års varighet. 

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til
Kommuneoverlege Frode Berg, tlf.: 41206706, e-post: frode.berg@rana.kommune.no
Avdelingsleder Line Kvernberg Bakken, tlf.: 41242922, e-post: LineKvernberg.Bakken@rana.kommune.no

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 24.01.2024
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rana kommune
Legetjenester
Kontaktpersoner
Navn: Frode Berg
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 41206706
E-post: frode.berg@rana.kommune.no
Navn: Line Kvernberg Bakken
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 41242922
E-post: lineKvernberg.Bakken@rana.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Rana lokalmedisinske senter
Mellomvika 5
8622 MO I RANA