Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om stillinga:
 • Sjølvstendig næringsdrivande i kommunal legeteneste
 • Kommunale oppgåver i inntil 7,5 t i veka i full kurativ praksis kan bli krevd, evt kan andre kommunale oppgåver avtalast
 • Deltaking i interkommunal legevaktordning
 • Pasientliste på 900 pasientar
Kvalifikasjonar:
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført turnustjeneste/LIS1
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar, muntleg og skriftleg
 • Førarkort kl.B
Vi tilbyr:
 • ALIS-avtale for lege under spesialisering i allmennmedisin
 • Godt fagleg arbeidsmiljø med kontor i funksjonelle lokale
 • Tilgjengeleg hjelpepersonell
 • Flyttegodtgjersle etter reglane i personalplanen
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Surnadal kommune
Kontaktperson
Navn: Ann-Elin Stenberg
Telefon: +47 95751762
Arbeidssted
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL