Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om stillinga:
 • 100% stilling som lege med fastlønn
 • Omlag 50% av stillinga er tilsynslegefunksjon ved Surnadal sjukeheim, inkludert kommunal akutt døgnseng (KAD). Anna kommunal legeteneste kan også bli aktuelt
 • Pasientliste med listetak på 600-700 pasientar kan avtalast
 • Deltaking i interkommunal legevaktordning
Kvalifikasjonar:
 • Norsk autorisasjon som lege med refusjons- og rekvisisjonsrett
 • Fullført turnusteneste/LIS1
 • Gode språkkunnskapar i norsk, muntleg og skriftleg
 • Gode samarbeidsevner
 • Førarkort kl.B
Vi tilbyr:
 • ALIS-avtale for lege under spesialiering i allmennmedisin
 • Godt og fagleg retta arbeidsmiljø med kontor i funksjonelle lokale
 • Tilgjengeleg hjelpepersonell
 • Flyttegodtgjersle etter reglane i personalplanen
 • Lønn etter avtale
 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Surnadal kommune
Kontaktperson
Navn: Ann-Elin Stenberg
Telefon: +47 95751762
Arbeidssted
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL