Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 1 x 100 % fast stilling Lis 3 i Akutt- og mottaksmedisin (AMM). 

Akuttmedisinsk seksjon, Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK), er en liten, men sterk seksjon som søker forsterkninger for å vokse og styrke det akuttmedisinske miljøet ytterligere.

Vi søker deg som vil være med å utforme og etablere spesialiteten med vaktordning i sykehuset. Sørlandet sykehus er godkjent som utdanningsinstitusjon i akutt- og mottaksmedisin og søker nå etter LiS3 til spesialisering i AMM. 

Sørlandet sykehus Kristiansand er et aktivt akuttmottak med ca. 30.000 pasientkontakter årlig med stor bredde i øyeblikkelighjelpstilstander innenfor de fleste fagområder og med leger fra de ulike spesialavdelinger på vakt i mottak.

Nytt akuttbygg som skal stå ferdig i 2028 er under planlegging og vil inneholde bl a. nytt akuttmottak og observasjonspost der spesialister i akutt-og mottaksmedisin vil få sentrale roller. Som LiS i AMM vil du bli involvert i planlegging og utvikling av fremtidens akuttmottak.

Som ledd i spesialistutdanningen tilrettelegges for rotasjon/hospitering til andre avdelinger.

Hvis du vil bedre kjent med oss kan du se vår video her.

Akuttmottaket inkluderer også skadepoliklinikk og overgrepsmottaket i Agder.

Akuttmottak er en seksjon i medisinsk avdeling . Medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus, Kristiansand har alle grenspesialiteter og høy egendekningsgrad. I tillegg til indremedisinske grener har vi egen seksjon for revmatologi/immunologi.

Det er kardiologisk og generell indremedisinsk bakvakt, hhv 7- og 18-delt, samt beredskapsvakt for akuttgastroenterologi ("blødningsvakt") og dialyse. Lege i spesialisering deltar i tilstedevakt med 2 vaktgående leger i tillegg til LiS1. Vaktlagene har henholdsvis 14- og 11-delt arbeidsplan.

Vi søker etter en LiS med gjennomført del 2 indremedisin som kan starte del 3 akutt-og mottaksmedisin, men alle søkere med interesse for akutt-og mottaksmedisin oppfordres til å søke. Ved intern ansettelse vil det kunne bli ledig annen stilling.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til oversikt og pasientflyt i akuttmottak, uavhengig av avdelingstilhørighet
 • Bistå med hastegradsvurdering, diagnostisk avklaring, beslutningsstøtte, konferering og tilsyn i akuttmottak
 • Akutte tilsyn på andre avdelinger
 • Delta i pasientbehandling i aksen akuttmottak og intermediær/intensiv avdeling

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent LIS 1 tjeneste, og helst LIS2 i indremedisin
 • Må beherske norsk på høyt nivå, både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Interesse for faget akuttmedisin
 • Gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • Like å jobbe i team
 • Like varierte og uforutsigbare arbeidsdager
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Godt kollegialt samhold og høye faglige ambisjoner
 • Utdannings i akutt og mottaksmedisin inkludert hospitering  på samarbeidende avdelinger
 • Mulighet til å bli en del av etablering av AMM-vaktordning i SSHF
 • Spennende arbeidsmiljø
 • Varierte pasientgrupper
 • Lønn i henhold til gjeldende regelverk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Anne Catrine Nyberg
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 38 07 63 78
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Akuttmedisinsk seksjon, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image