Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Er du en av de som kunne tenke deg allmennmedisin og  er nysgjerrig på fastlege i næringsdrift, men usikker på oppstart egen praksis? Har du godkjent turnustjeneste / LIS1?  Da er vi ute etter deg!
Det lyses ut ledig fastlegevikariat med næringsdrift ved Madlaklinikken, hvor Stavanger kommune subsidierer driftskostnader i minimum en 6 mnd. periode etter avtale. Dette vil gi deg en unik mulighet for å finne ut om arbeid som fastlege i egen praksis ved senteret, er noe for deg. 

Det gis mulighet til legevakter ved vikariat utover 6 måneder ved en av våre to interkommunale legevakter.
Allmennleger i spesialisering kan tegne avtale om utdanningsstøtte.

Arbeidsoppgaver

Madlaklinikken:
Hjemmel med listestørrelse 1600. Vikariatet tiltres fra 1.3.24 eller før.
Madlaklinikken legesenter er lokalisert i AMFI Madla, og har i dag 5 erfarne fastleger i tillegg til denne hjemmel og 4,7 årsverk hjelpepersonell. Det er romslige og relativt nyoppussede lokaler. 
Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon. Arbeidsmiljøet er stabilt og det er en  velfungerende gruppe praksis.  Stedlig veiledning LIS3 kan tilbys.
Madlaklinikken har akuttrom, velutstyrt lab samt mulighet for EKG, spirometri og 24t BT måling. 
Journalsystem: CGM. 

Kontakt: Daglig leder William Anthony Tanaruno, tlf 452 57 163 eller forhenværende hjemmelshaver Mojtaba Ershadi tlf. 940 68 085, vedrørende liste og forhold ved legesenteret.
Ved spørsmål rundt vikariat tas det kontakt med Gro Merete Ringsø Stavanger kommune, 91163327

Kvalifikasjoner
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Krav om minimum tilsvarende  C1 nivå
 • Selvstendig evne til å drive praksis 
Vi tilbyr
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsforum for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd.
 • Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin
 • Utprøving av sykelønnsordning for syke barn
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktpersoner
Navn: Gro Merete Ringsø
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91163327
E-post: gro.merete.ringso@stavanger.kommune.no
Navn: Eli Fjeld Falnes
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 952 06 701
E-post: eli.fjeld.falnes@stavanger.kommune.no
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Madlaklinikken
Madlakrossen 9
4042 HAFRSFJORD