Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Stavanger har ca 130 fastlegehjemler fordelt på 39 fastlegekontor. Nå lyses det ut delehjemmel i praksis ved Hillevågsdoktoren og Holmen legesenter. Delehjemmel vil si at det gis mulighet til en delvis inntreden i etablert legepraksis med avtale om full overdragelse i løpet av en avtalt tidsperiode. 
Fastlegepraksis i Stavanger kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester på de vilkår som fremgår av fastlegeforskriften og rammeavtalen ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Det knyttes etableringstilskudd som utbetales i sin helhet ved overdragelse.
Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er inkludert i Nasjonal ALIS tilskuddsordning.
Som fastlege med deleavtale, har man legevaktsplikt ved en av Stavangers kommunes interkommunale legevakter i enten Ryfylke eller Stavanger.

Hillevågsdoktoren:
Delehjemmel hvorav hel hjemmel har listetak på 1250 pasienter - Tiltredelse primo april 2024
Fastlegen som søker delehjemmel nærmer seg pensjonsalder og har planer om å jobbe redusert fremover. Tidspunkt for overdragelse av hele hjemmel avtales med hjemmelshaver men vil ikke overskride 5 år. Det forutsettes at ny lege inngår samarbeidsavtale med de andre legene ved Hillevågsdoktoren. Øvrige betingelser for deling av hjemmelen må avtales med nåværende hjemmelshaver. 
Hillevågsdoktoren er et topp moderne legesenter med tiltalende og godt organiserte lokaler tilknyttet Kilden kjøpesenter og helsesenter med forskjellige helseaktører etablert i bygget. Hillevågsdoktoren har 5 fastlegehjemler, 1 ALIS - stilling og studenter fra UIB. Det er tilknyttet 4,6 årsverk helsepersonell hvorav 1 har sykepleiefaglig bakgrunn og oppfølging av diabetespasienter.
Journalsystem:  Pridok 
Kontaktperson: Lis Verner Hansen tlf: 45114205

Holmen legesenter:
Delehjemmel hvorav hel hjemmel har listetak på 1300 pasienter - Tiltredelse i løpet av 1.- 2. kvartal 2024
Fastlegen som søker delehjemmel går  av med pensjon med fleksibel tidsramme på 2 år, og ønsker jobbe redusert. Det forutsettes at ny lege inngår samarbeidsavtale med de andre legene ved Holmen legesenter. Øvrige betingelser for deling av hjemmelen må avtales med nåværende hjemmelshaver.  
Holmen legesenter er plassert midt i sentrum av Stavanger med god tilgang til kollektivtrafikk og andre fasiliteter. Legesenteret er samlokalisert med Stavanger hjertesenter og   har 3 fastlegehjemler og 2 helsesekretærer. Alis veiledning kan tilbys av avtredende hjemmelshaver
Journalsystem: Infodoc Plenario
Kontaktperson: Kåre Reiten tlf. 97193490

Arbeidsoppgaver
 • Drive fastlegepraksis som selvstendig næringsdrivende
 • Allmenlegeoppgaver
 • Listeansvar for deler av listen etter avtale med nåværende hjemmelshaver
 • Fastlegen skal motta og vurdere øyeblikkelig hjelp i åpningstiden
 • Som fastlege har man legevaktsplikt ved en av Stavangers kommunes interkommunale legevakter i enten Ryfylke eller Stavanger
Kvalifikasjoner
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest
 Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke, men er ikke et krav

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum tilsvarende  C1 nivå 
 • Selvstendig evne til å drive praksis 
Vi tilbyr
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsforum for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin
 • Utprøving av sykelønnsordning for syke barn

Utforsk
Velkommen til Stavanger

http://www.stavanger.kommune.no/om-stavanger-kommune/ny-i-stavanger/
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Fastlegeordningen - samfunnsmedisinsk avd.
Kontaktpersoner
Navn: Gro Merete Ringsø
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91163327
E-post: gro.merete.ringso@stavanger.kommune.no
Navn: Eli Fjeld Falnes
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 952 06 701
E-post: eli.fjeld.falnes@stavanger.kommune.no
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Hillevågsdoktoren eller Holmen legesenter
Samfunnsmedisinsk avdeling - Helse og velferd
4007 STAVANGER