Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Øygarden kommune har ledig fastlegeheimel. Heimelen er lokalisert ved Grønamyra legekontor på Straume, ca 15 min kjøretid frå Bergen sentrum. Det er 2 fastlegeheimlar tilknytt kontoret. Heimelen vil verta drifta etter sjølvstendig næringsdrivande modell og har 600 pasientar på lista. Listetaket kan endrast både opp og ned etter ønskje frå heimeleigar og samtykke frå kommunen og dei andre heimelseigarane ved kontoret. Det nyttast Infodoc journalsystem. Legekontoret er veldrevet med flinke og erfarne leger og hjelpepersonell og held til i moderne lokaler like på Sartor storsenter.  Kommunen tilbyr ALIS vilkår for fastleger i spesialisering. Kommunen tilbyr ytterligere gode betingelser som fritak for annen kommunal legetjeneste og  pr tid fritak frå legevakt for alle fastleger. Hvis en ønsker å delta i legevaktordning ved Sotra legevakt vil fastlegene bli prioritert. For tiden er det 18. delt vaktordning. Kommunen har også eigne ordninger med omsyn til sjukefråver og foreldrepermisjon for næringsdrivende fastleger. Kommunen gir også gjenkjøpsgaranti for fastlegeheimelen hvis aktuelle lege mot formodning ikkje skulle trives i stillingen. Kontoret vert driven etter 8-2 modell. Det vil sei at kommunen driftar kontoret og at legen ikkje har andre oppgåver enn det å ha ansvar for pasientlista som tilhøyrer fastlegeheimelen.
Kommunen er fleksibel med omsyn til oppstartstidspunkt.
Øygarden kommune har etter kommunesammenslåingen vidareført dei tilpasninger som er blitt gjort av de opprinnelege kommunane med omsyn til tilleggsordningar opp mot næringsdrivande fastleger. Dette er ein medverkande årsak til at kommunen har stabil og god fastlegeordning.
Velkommen som søkjar på fastlegestilling i Øygarden kommune.
Benytt elektronisk søknadsskjema
 
Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege
Fullført norsk turnusteneste/LIS1 tjeneste
God norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
Personlig egnahet vil verta særleg vektlagt.
 
Kontaktperson for stillinga: Kommuneoverlege Stein-Inge Stigen
Stein.stigen@oygarden.kommune.no eller tlf 55097226
 
Søknadsfrist : 28.01.2024
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
(Nye) Øygarden kommune
Kontaktperson
Navn: Stein-Inge Stigen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 55 09 72 26
E-post: stein.stigen@oygarden.kommune.no
Arbeidssted
Grønamyra legesenter
Foldnesvegen 1
5342 STRAUME