Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Det er ledig privat 2 x 100 % fastlegehjemmel ved Øyer Legekontor.
Stillingene er ledig fra 01.05.24 og 14.06.24.
Hjemlene er ved Øyer legekontor som to av tre private hjemler ved legekontoret.
Legekontoret er driftet etter en § 8.2 modell og legene på kontoret deler vakttelefonen på dagtid med ett annet legekontor i kommunen.
Stillingene innebærer ansvar for fastlegeliste med listetak på 1100.
Fastlegeavtale med kommunen inngås i samsvar med rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening, fastlegeforskriften, og relevant lovverk for øvrig.

Stillingen innebærer deltakelse ved interkommunal legevakt lokalisert på Lillehammer.

Arbeidsoppgaver
- Fastlegeansvar for egne listepasienter
- Det er obligatorisk deltakelse i legevakt, legevakten er interkommunal og er lokalisert i Lillehammer
- Samarbeid med kommunale helsetjenester og helseforetak
- Som fastlege kan man pålegges kurativt arbeid for kommunen i inntil 7,5 timer pr. uke. Lønn og praksiskompensasjon etter gjeldende avtaler

Kvalifikasjoner
- Lege med norsk autorisasjon og fullført norsk turnustjeneste
- Ved ansettelse kreves det at legen er spesialist i allmennmedisin eller gjennomfører slik spesialisering. Det tilrettelegges for veiledet tjeneste
- Akuttmedisinsk kompetanse for legevakt er en forutsetning
Før tiltredelse i stillingen, må det framlegges ny politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4, 1. ledd

Personlige egenskaper
Engasjement og særlig interesse for allmennmedisin
God klinisk vurderingsevne
God evne til refleksjon rundt fag og pasientmøter
Gode kommunikasjonsferdigheter
Evne og vilje til samarbeid både internt med kolleger, øvrige ansatte og andre samarbeidsaktører
Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Norsk språk må beherskes tilfredsstillende, både muntlig og skriftlig
Søker må ha førerkort og kunne disponere egen bil i tjenesten

Det vil i tillegg til faglige kvalifikasjoner bli lagt vekt på personlig egnethet, faglig engasjement, norsk kulturforståelse, evne til selvstendig arbeid og gode    samarbeidsevner.

Vi tilbyr
§ 8.2 avtale, der kommunen dekker driftskostnadene ved legekontoret.

Lista blir administrert av kommunen, og det er ingen økonomisk kompensasjon tilknyttet tildeling av hjemmelen.
Den som tar over hjemmelen opparbeider heller ikke rett til goodwill for arbeidet som blir utført.

Fleksibilitet og kollegial fraværsordning. 

Vi kan tilby nye, moderne lokaler, Webmed som journalsystem, smågruppemøter som teller til spesialisering, gode faglige og personlige utviklingsmuligheter og gode kollegaer.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Øyer kommune
Kontaktperson
Navn: Kathrine Paulsen
Tittel: Kommunalsjef Helse- og omsorg
Telefon: 452 69 197
E-post: kathrine.paulsen@oyer.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Nermovegen 31
2636 ØYER