Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
50-100 % stilling som legevikar for sommaren 2023.

Stilling innan verksemd for legetenester og akutt helseberedskap innanfor arbeidsområda legevakt, ØHD-avdeling og/eller offentlege legetenester (tilsynslege sjukeheim/ helsestasjon).
Fortløpande tilsetjing.

Arbeidsoppgåver
Kombinasjon av arbeidsoppgåver innanfor dei ulike områda kan evt. tilpassast noko ut i frå interesseområde og/eller relevant arbeidserfaring. Kombinasjonar vil bli drøfta med den enkelte kandidat.
Arbeidsoppgåver legevakt:
 • Akutt helsehjelp og øvrig tilhøyrande legevaktsarbeid.
Arbeidsoppgåver ØHD:
 • Vurdere mottak av pasientar etter henvisning frå fastlege, legevaktslege og legar ved sjukehus.
 • Inn- og utskriving samt klinisk legearbeid i høve til pasientar med gjennomsnittleg liggetid på 3 dagar.
 • Deltaking i beredskapsvaktordning knytta til døgndrift ved ØHD-avdelinga.
Arbeidsoppgåver sjukeheim:
 • Tilsynslege ved sjukeheim med klinisk legearbeid i avdeling.
Arbeidsoppgåver helsestasjon:
 • Tilsynslege ved helsestasjon med tilhøyrande arbeid.

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege.  
 • God kunnskap om norsk lovverk.  
 • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid.
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg.
 • God på på kommunikasjon og samarbeid.  
 • Evne til å jobbe i team.   
 • Personleg eignaheit for stillinga vektleggast.

Personlege eigenskapar
 • Personleg skikka for stillinga.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskaper.
 • Godt humør og positiv framtoning.
 • Engasjert og fleksibel.
 • God arbeidskapasitet og trivsel med høgt arbeidstempo.
 • Lojal mot arbeidsplass og kollegaer

Vi tilbyr
 • Eit godt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse og trivelige arbeidskollegaer.
 • Godt opplæringsløp og introduksjon tilpasset rolle og arbeidsoppgåver.
 • Bakvakt som kan kontaktast ved behov.
 • Spanande, varierende og utfordrande arbeidsoppgåver.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar.
 • God turnusordning mtp. vaktarbeid, og ved behov tilpassa veiledningstid. 
 • Fagutvikling via vekesmøter, internundervisning og kursing.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Offentlig lege
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
ØHD / Legevakt/sykehjem/helsestasjon
Kontaktpersoner
Navn: Sindre Søvik Erstad
Tittel: Avdelingsleiar ØHD / Overgrepsmottak
Telefon: 95855960
Navn: Henning Pilskog
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 41428558
Søknad
Søknad merkes: Sommervikar Lege ØHD / Legevakt
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Åse Helsehus
Åsesvingen 16
6017 ÅLESUND
Søk på stillingen