Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Er du en lege som ønsker en god balanse mellom arbeid og fritid, og mellom strategiske og kliniske oppgaver? Har du lyst til å jobbe i en nyopprettet, spennende stilling som overlege for institusjonslegetjenesten i Tromsø kommune?
 
Nå har du en unik mulighet! Vi søker en erfaren og dyktig lege som ønsker å bidra til å videreutvikle legetjenesten innen våre seks helseinstitusjoner; Tromsø helsehus, Kvaløysletta sykehjem, Mortensnes sykehjem, Sør-Tromsøya sykehjem, Jadevegen sykehjem og Otium bo- og velferdssenter. Arbeidstiden er ukedager kl.08.00-15.30, med mulighet for fleksibel arbeidstid. Det er ingen vaktbelastning. Fysisk kontorsted er på Helsehuset i Breivika. Noe klinisk arbeid ved de ulike institusjonene må påregnes.
 
Som institusjonsoverlege bistår du med strategisk utvikling, kvalitetssikring og koordinering av legetjenester i allmennmedisin. Stillingen utøves i tett samarbeid med ledelse og legene på de ulike enhetene. Det blir kombinerte oppgaver på systemnivå og klinisk arbeid, ca. 60-40.
 
Det er i dag seks faste leger på Helsehuset og til sammen ti leger på de øvrige institusjonene.

Helsehuset gir tilbud til innbyggere over 18 år som er i behov for øyeblikkelig hjelp døgnbehandling, rehabilitering, lindring eller annet tidsbegrenset korttidsopphold innen somatikk eller ROP-lidelser. I tillegg til leger jobber det psykolog, farmasøyt, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosionom, vernepleiere, sykepleiere og helsefag på Helsehuset. Sykehjemmene har egne faste leger og tilbyr langtidsopphold og avlastningsopphold til eldre innbyggere i kommunen. Det er høyt fokus på tverrfaglighet, tett samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere, slik som UNN HF, fastleger og den kommunale legevakten.
 
Helsehuset er nettopp blitt godkjent som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering innen allmennmedisin. Det betyr at leger kan ta hele ALIS-forløpet i kommunen. En del av jobben vil være å koordinere og bygge opp dette tilbudet med tanke på veiledning og internundervisning av leger, i samarbeid med våre andre overleger og kommunens utdanningskontor.
 
Stillingen er organisatorisk plassert ved avdelingen Medisinsk service hos Tromsø Helsehus.
Ønsker du lavere stillingsprosent enn 100 % kan dette vurderes. Du bes oppgi dette i din søknad. 


Arbeidsoppgaver
 • Rådgivning og veiledning til leger og lederteam i medisinskfaglige spørsmål.
 • Koordinering og ledelse av faste møter for leger i institusjonstjeneste.
 • Bidra med strategisk utvikling for legetjeneste i institusjon.
 • Bidra med uttalelser i NPE-saker, avvik, klagesaker og tilsynssaker i samråd med ledelse og kommuneoverlege.
 • Utføre medisinsk utredning, diagnostisering og behandling i tråd med offentlige lover, forskrifter, retningslinjer, forskning og god faglig praksis.
 • Bidra til tverrfaglig erfarings- og kunnskapsutveksling, det innebærer veiledning av yngre leger og studenter.
 • Dialog og styrking av kontakt med eksterne samarbeidspartnere som UNN, fastlegene og legevakten.

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin. Annen spesialistgodkjenning vil bli vurdert.
 • Kunnskap om evidensbasert praksis og gjeldende behandlingsanbefalinger ihht. pasienter innen somatikk og psykisk helse.
 • Kunnskap om nasjonale helsemyndigheters føringer for lov- og forskriftsverk.
 • Særlig gode evner innen kommunikasjon og muntlig/skriftlig formidlingsevne.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper
 • Du har gode evner til å prioritere, vurdere og beslutte.
 • Du er nytenkende, resultat- og løsningsorientert og har god struktur i arbeidet ditt.
 • Du kan arbeide selvstendig, samt trives i et tverrfaglig miljø og mestrer høyt tempo.
 • Du evner å skape gode relasjoner og kan samarbeide med mange forskjellige mennesker på ulike nivå i og utenfor organisasjonen.
 • Du motiveres av muligheten til å kunne påvirke en organisasjon i utvikling.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr
 • En spennende stilling i et tverrfaglig og høykompetent fagmiljø.
 • Et godt og sosialt arbeidsmiljø.
 • Gode muligheter for faglig oppdatering og utvikling.
 • Overlegepermisjon ihht. gjeldende regelverk.
 • Konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Flyttegodtgjørelse 
Annet
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges.
 • Attester og vitnemål legges ved søknad før intervju.
 • Referanser registreres på forespørsel etter intervju.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Trude Nydal Wynn
Tittel: Avdelingsleder Medisinsk Service
Telefon: 91 75 54 73
Navn: Andre Sollied-Sørensen
Tittel: Seksjonsleder for helsetjenester
Telefon: 90619167
Arbeidssted
Hansine Hansens veg 90
9019 TROMSØ