Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Sande er et lite tettsted litt sør for Drammen med ca 10.000 innbyggere. Sande ble en del av Holmestrand kommune i 2020. Det er en bygd i vekst. Gode muligheter for fritidsaktiviteter, med både fjord og skianlegg.

Doktorgården søker etter en ny allsidig kollega med hjerte for allmennmedisin.
Legekontoret er en veletablert og godt drevet 4-legepraksis med LIS 1. Det ligger sentralt i Sande sentrum, bakkeplan, 3 min gangavstand til togstasjon. Togreise tar 15min fra Drammen og 45min fra Oslo.
 
Lokalene er lyse og trivelige med et velfungerende laboratorium, EKG og 24t BT målingsutstyr, spirometri, akuttrom, skiftestue, gyn.rom. Det er egen inngang for ambulanse. Legekontoret er koblet opp mot norsk helsenett, bruker webmed journalsystem, furst laboratorium og er koblet opp mot DIPS. Det foreligger gode rutiner på internkontroll, HMS, prosedyrer. Kontoret har et veldig godt arbeidsmiljø med hyggelige og erfarne helsesekretærer, hvor flere av de har jobbet der over 25år.
 
Praksisen har ca 1140 pasienter. Hjemmelsinnhaver har vært allmennlege i Sande siden 2014 og jobber 4 kurative dg pr uke, 1 hjemmekontor dag. Pr nå er det ikke bistilling tilknyttet hjemmelen. Det er ventelister hos alle legene på senteret, gode muligheter for økt inntjening/øke liste hvis man ønsker.


Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Fastlegen plikter å delta i kommunens organiserte legevaktsordning utenfor kontortid
 • Fastlegen plikter å delta i storlegemøte (Allmennlegeutvalget)

Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i allmennmedisin /påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Høy faglig kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt
 • Personlig egnethet vektlegges


  Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Doktorgården
 • Deltagelse i interkommunal legevaktordning i Drammen
 • Overtakelse av en godt etablert og fungerende hjemmel med god inntjening
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende satser.
 • Veileder for LIS3/LIS1
 
Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelsinnhaver og evt øvrige leger ved kontoret.
Søknadfrist: 01.02.2024. Søknad sendes kommuneoverlege på e-post.
 
Kontakt informasjon:
Fastlege/hjemmelsinnhaver Katrine Jonassen, tlf 95834642, epost: katrine@signat.no.
Kommuneoverlege Ole Johan Bakke, telefon 33064315, e-post ole.johan.bakke@holmestrand.kommune.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Holmestrand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Katrine Jonassen
Tittel: Fastlege/hjemmelsinnhaver
Telefon: 95834642
E-post: katrine@signat.no
Navn: Ole Johan Bakke
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 33064300
E-post: ole.johan.bakke@holmestrand.kommune.no
Arbeidssted
Fila 8A
3070 SANDE I VESTFOLD