Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Kort om stillingen
Ved Røros legesenter har vi 4 ledige stillinger som kommunalt ansatt fastlege i 100% stilling fra 1. februar 2024. Vi øker antall hjemler fra 8 til 10, slik at vi kan komme ned på en pasientliste på ca 600 pr legehjemmel. Dette grepet gjør vi for å redusere den totale belastningen på den enkelte lege. 

Trykk på vedlagt lenke, og se filmen som beskriver hvordan det er å jobbe som lege i Røros kommune. Her kan du også møte noen av våre ansatte i tjenesten:
https://www.youtube.com/watch?v=hVaY7SqxvjY
Vi er åpen for å se på fleksibel tilstedeværelse i praksis etter ønske/behov.  Søknader vurderes fortløpende. 

Om oss
Røros legesenter har kommunalt ansatte fastleger. Mannskapet består av 8 fastleger og 1 LIS1. I tillegg jobber det erfarne sykepleiere, bioingeniører og helsesekretærer hos oss. Det er et veldrevet legesenter som gir trygge rammer, stor grad av variasjon og tverrfaglige arbeidsoppgaver. Ved senteret har vi fokus på samarbeid, kollegaveiledning, internundervisning og faglig utvikling.
Røros legesenter er midlertidig lokalisert ved Øverhagaen bo, helse og velferdssenter, da legesenteret er under renovering. Lokalene er romslige, splitter nye og rommer en del av kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester. Det nye legesenteret skal etter planen stå ferdig ved årskiftet 2024/25.

Vi har et interkommunalt legevaktsamarbeid med nabokommunene Holtålen og Os kommuner. Legevaktdistriktet har cirka 10 000 innbyggere og legevaktsentralen er lokalisert på Røros sykehus. Legevaktslegen har disponibel leilighet i umiddelbar nærhet med tilgang til journalsystem. Legen er privat næringsdrivende på legevakt, og får beredskaps- og timelønn i henhold til SFS 2305 (særavtale DNLF) og legen beholder alle refusjoner og tillegg selv. Legevaktslegen disponerer akuttbil. Akuttbilen er bemannet med paramedic mandag-fredag mellom kl. 10-22, og de bistår legesenter i ulike oppgaver på dagtid. Legevaktsturnusen er pt 14-delt, og dette kommer på toppen av 100% stilling.

Kvalifikasjoner
- Godkjent norsk autorisasjon og fullført norsk turnustjeneste/LIS1
- Lege er under spesialisering (LIS3) eller spesialist i allmennmedisin
- Akuttmedisinsk kompetanse for legevakt er en forutsetning
- God kjennskap til norsk lovverk og trygdesystem
- Førerkort klasse B.

Arbeidsoppgaver og ansvar
- Pasientliste på ca 600 pasienter.
- Pliktig deltagelse i interkommunal legevakt
- Inntil 20 % kommunale oppgaver
Personlige egenskaper
- I tillegg til faglige kvalifikasjoner vil det bli lagt vekt på personlig egnethet og faglig engasjement
- Evne til selvstendig arbeid
- Gode evner til samhandling
- Norsk språk må beherskes tilfredsstillende muntlig og skriftlig

Vi kan tilby
- Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
- Det tilrettelegges for veiledet tjeneste
- Lønn etter kvalifikasjoner
- Kommunal avtale med treningssenter
- Konkurransedyktig pensjonsordning
- Vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Annet
- Kommunen tilrettelegger for at alle kan komme i gang med LIS3-løp og resertifisering av spesialiteten
- Journalsystem ved Røros legesenter er CGM Journal. På legevakt brukes CGM Legevakt.
- Aktuelle søkere blir innkalt til intervju, vitnemål og attester medbringes da
- Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse

 
Kontaktpersoner:
- Avdelingsleder Røros legesenter Vivian Haugom, mobil: 950 26 117, epost: vivian.haugom@roros.kommune.no
- Virksomhetsleder helse Frode Bukkvoll, mobil: 958 31 538, epost: frode.bukkvoll@roros.kommune.no
- Kommuneoverlege Marius Kaland, mobil 457 21 455, epost: marius.kaland@roros.kommune.no
-Fagansvarlig interkommunal legevakt, Svend Peder Vesterfjell, mobil: 917 02 055, epost: svend.vesterfjell@roros.kommune.no
 
 
Før ansettelse må politiattest av nyere dato (maks. tre måneder gammel) fremlegges, jf. helsepersonelloven § 20 a.
Hvordan søker du?
Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.
Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Røros kommune
Kontaktperson
Navn: Vivian Haugom
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 950 26 117
E-post: vivian.haugom@roros.kommune.no
Arbeidssted
Røros legesenter
Øverhagaen 7
7374 RØROS