Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 1060
  • Journal system: Infodoc
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
(Obs: fremskyndet søknadsfrist til snarest)

Lurer du på om du vil forsøke deg som allmennlege, så er dette en fantastisk mulighet for deg! Et vikariat i allmennpraksis kan være en gylden mulighet til å forsøke seg som fastlege før man eventuelt tar steget og kjøper seg egen liste. Jeg lyser ut et vikariat på min liste ved Helse Pluss legesenter i forbindelse med fødselspermisjon. Vikariatet starter 1. mars -24, og vil vare til 13. september -24. Det er også muligheter for delvis forlengelse av vikariatet (ut -24), men dette er ikke en nødvendighet. Helse Pluss er et trivelig legekontor i Bergen sentrum med kort avstand til Haukeland Sykehus og flere busser som stopper rett utenfor legekontoret og som raskt tar deg til sentrum. Legesenteret er veldrevet og stabilt, og består av 5 leger og 4 sekretærer i fulltids/deltidsstilling. Vi har også en fysioterapeut på kontoret, som har ultralydapparat som kan lånes ved behov. To av legene er erfarne spesialister, og resten er ALIS. Listen er svært veldrevet med god oppfølging av pasienter og oppdaterte oversiktsbilder, som gjør det lett å sette seg inn i tidligere sykehistorie. Jeg var selv vikar på listen våren -22, og dette var inngangsporten min til å ønske å bli fastlege. Da listen ble lagt ut for salg høst -22 slo jeg til. Det har da vært to leger tidligere som har vært fastlege på listen, og således god kontinuitet i pasientoppfølgingen. Det er gode økonomiske betingelser, med mulighet for god inntjening. Jeg har fire kurative dager i uken og en kontordag. Infodoc har skyløsning, så det er enkelt å jobbe hjemmefra dersom man ønsker dette. Om man ønsker å starte spesialisering til å bli allmennlege, så vil man kunne inngå gode avtaler med Bergen kommune som gir økonomisk støtte under spesialiseringen. Dette er en trygg og god ordning som har blitt markant styrket de siste årene.

Jeg håper det vil være motiverte og gode søkere som kan ta hånd om min flotte pasientliste mens jeg skal være i permisjon. Allmennpraksis er fantastisk, og jeg vil på det varmeste anbefale jobben det er å drifte min liste.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Karianne Reitan
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 98805364
E-post: kariannereitan@gmail.com
Arbeidssted
Helse Pluss Legesenter
Nattlandsveien 8
5009 BERGEN