Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Psykisk helsevern og rus, divisjon har utdanningsstillinger til spesialitet i voksenpsykiatri i avdelingene Akuttpsykiatri, Nordbyhagen, 5 DPS-er, Kongsvinger, Jessheim, Lillestrøm, Groruddalen og Ski. Alderspsykiatri, Skytta, og Spesialpsykiatri på Skedsmokorset.

Det er til sammen 52 utdanningsstillinger, og voksenpsykiatrien er godkjent for 5 års tellende tjeneste til spesialiteten

De som ansettes får sitt ansettelsesforhold på divisjonsnivå, men vil ha sine arbeidssteder på ulike seksjoner. Voksenpsykiatri har en rulleringsordning, der man to ganger pr. år søker å legge til rette for flytting mellom arbeidsstedene, slik at kandidaten kan får sin tellende tjeneste etter ønske og så raskt som mulig. 

 • Den som begynner å jobbe hos oss vil få ukentlig LIS undervisning.
 • Psykoterapi/kognitiv veileder, samt veiledning og supervisjon av spesialist i egen enhet. 
 • Stort pasientvolum, og mulighet for å opparbeide seg erfaring og kompetanse i psykiatri.
 • Mulighet for deltakelse i divisjonens forskningsprosjekter.

Det er faste stillinger og vikariater ledige i divisjonen med oppstart 01.03.2024, ved følgende lokasjoner:

Allmenn poliklinikk ved DPS Kongsvinger, DPS Øvre Romerike, DPS Groruddalen og DPS Follo.

Akuttpsykiatri, og døgnavdeling ved Alderspsykiatrisk avdeling. 

Allmennleger som trenger sykehustjeneste oppfordres til å søke vikariater.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Følger ordinært utdanningsforløp med tjeneste i sengepost og poliklinikk. 
 • Vakt ifølge tjenesteplan på hvert enkelt arbeidssted (avdeling).

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig.
 • Søkere må ha fullført norsk turnustjeneste/LIS1 tjeneste, for tilsetting i faste stillinger.
 • Søker må ha førerkort 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Strukturert, fleksibel og innsatsvillig
 • Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet
 • Bidra til et koordinert helsetilbud
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Mulighet for barnehageplass og bolig
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Gode velferdstilbud
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Randi M. Teig
Tittel: Førstekonsulent
Telefon: 67968935
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykisk helsevern og rus, divisjon - Voksenpsykiatri
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen