Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Legekontoret er organisert under Helseavdelingen, og har tre legehjemler, og LiS1lege, samt er administrasjonskommune for Indre Namdal Legevakt.

Hovedarbeidsoppgaver:
 • Fastlegeansvar for egne listepasienter.
 • Obligatorisk deltakelse i interkommunal legevakt for 4 kommuner (med totalt ca.  4800 innbyggere) administrert av Grong kommune. Legevakt er organisert som privatpraktiserende.
 • Samarbeid med helseforetak og andre kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Kommunale oppgaver (jfr arbeidsgivers styringsrett).
 • Kommunal ø-hjelp dagtid
Andre oppgaver som kan inngå i stillingene:
 • Medisinskfaglig ansvar for legevakt (5% stillingshjemmel)
 • Fast andel som legevaktslege (inntil 25% stillingshjemmel)
Kvalifikasjoner:
 • Godkjent autorisasjon som lege med refusjonsrett.
 • Ønskelig med spesialist i allmennmedisin.  Grong kommune er godkjent som utdanningssted LIS allmennpraksis (ALIS), og fullføring av spesialisering legges til rette for etter nærmere avtale.
 • Krav om kurs i akuttmedisin, samt nettkurset volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell, og vold i nære relasjoner (jfr. Akuttforskriften).
 • Erfaring fra legevakt.
 • Norsk språk må beherskes tilfredsstillende både muntlig og skriftlig.
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med samarbeidspartnere som NAV og HELFO, samt norske systemer for refusjoner, forsikringssaker, sykemeldinger m.m.

Det vil i tillegg til faglige kvalifikasjoner bli lagt vekt på personlig egnethet og faglig engasjement.

Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper. Vi søker deg som:
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Positiv og sosial i samarbeid med kollegaer fra mange forskjellige yrkesgrupper
 • Er tydelig og trygg i rollen som fagperson.
 • Løsningsorientert
 • Tørre å lære nytt og utvikle deg raskt
 • Selvstendig, strukturert og effektiv
 • Evne til å takle et høyt arbeidstempo
 • Fleksibel

Vi tilbyr:
 • Gode lønnsvilkår.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø med gode kollegaer.
 • Det er listetak på henholdsvis 1000, med faktiske pasienttall på listene per i dag er på i hhv overkant av 700.

Ansettelsesprosess:
 • Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer, avtaleverk og lokale avtaler. Lønn etter avtale i forhold til utdanning, praksis og lokale forhandlinger.
 • Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.
 • Du må oppgi minimum to referanser (navn og kontaktinformasjon).
 • Annen avtale i fht stilling enn beskrevet over kan vurderes hvis ønskelig, og medfører egen prosess enn denne utlysning omfatter.
  Offentlighet:
 • Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.
 Søknad sendes:
 • Alle som søker må levere fullstendig søknad via det elektroniske søknadsskjemaet på kommunens hjemmeside: https://www.grong.kommune.no/
 • Søknadsfrist: 31.01.2024
 
 Har du spørsmål, kan du kontakte:

Eva H. Bakken Brøndbo 93650244 (Avdelingsleder legekontor)
Eyvind Gartland 41670246 (kommunalsjef Helse- og omsorg)
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Grong kommune
Kontaktpersoner
Navn: Eva H. Bakken Brøndbo
Tittel: Avdelingsleder legekontor
Telefon: 936 50 244
E-post: eva.brondbo@grong.kommune.no
Navn: Eyvind Gartland
Tittel: kommunalsjef Helse- og omsorg
Telefon: 416 70 246
E-post: eyvind.gartland@grong.kommune.no
Arbeidssted
Grong legekontor
Blåklokkevegen 16
7870 GRONG
Søk på stillingen