Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Har du lyst på en spennende, interessant og variert jobb i en kommune med høy aktivitet innen den kommunale helse og omsorgstjenesten?

Nesbyen kommune i Hallingdal har ledig en nyopprettet fastlegehjemmel med nulliste. Hjemmelen legges til eksisterende gruppepraksis ved Nesbyen legesenter og hjemmelen innebærer både fastlegevirksomhet, kommunale allmennlegeoppgaver og legevakt. Nesbyen legesenter består av 5 leger, hvorav 3 fastleger har spesialisering i allmennmedisin, 1 ALIS og en LIS1/turnuslege.

Nesbyen legesenter har ansvar for praksisundervisning av legestudenter og er samlokalisert med øre-nese-hals spesialist. Kommunen har også et fastlegekontor med en lege i solopraksis utenom Nesbyen legesenter.

Datasystemer, internkontrollsystemer og hjelpepersonell er på plass i gruppepraksisen og vil kunne benyttes av den nye legen. Nesbyen legesenter har også et godt utstyrt laboratorium, røntgen/gipsestue, ultralyd og akuttrom i en samlokalisering med ambulansetjeneste. I Nesbyen legesenter ligger også Familiens hus hvor man har helsesykepleiere, helsestasjon/skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, fysioterapitjeneste, barneverntjeneste, NAV ung, familievernkontor, psykisk helse barn og unge og koordinerende enhet. Nesbyen legesenteret er godt utstyrt med Pridok journalsystem, og har tilknytning til Norsk helsenett. Det er mulighet for e-konsultasjon, e-kontakt. Legesenteret holder høy faglig standard og har godt kvalifiserte og erfarne sykepleiere og radiografer. Daglegevakten, ettermiddags- og kveldsvakt er p.t. lokalisert ved legesenteret, her deltar alle legene. Kommunens nattlegevakt er i et interkommunalt samarbeid og er lokalisert ved Hallingdal sjukestugu i Ål kommune.

Det er tett samarbeid med dyktige og engasjerte sykepleiere og øvrig helsepersonell på kommunens korttids/rehabiliterings avdeling. Det er varierte og interessante utfordringer i pasientarbeidet.

Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon med full refusjonsrett og godkjent LIS1- tjeneste
 • Ønskelig med spesialisering i allmennmedisin evn. på vei i spesialisering.
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig, og god språkforståelse
 • Erfaring fra allmennmedisin og god kjennskap til norsk helsevesen vil bli vektlagt
 • Gode digitale ferdigheter
 • Førerkort klasse B
Egenskaper:
 • Interesse for og ønske om å jobbe med ulike allmennmedisinske fagområder
 • Evne til å jobbe strukturert, målrettet og selvstendig
 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Fleksibel i forhold til hva som er kommunens behov
 • God klinisk vurderingsevne
 • Interesse for utvikling
 • Ønske om å veilede andre
Vi tilbyr:
 • Gunstige betingelser i en 8.2-avtale, evn. fastlønn etter avtale.
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Et veletablert legesenter med og hyggelig kolleger
 • Samarbeid med faglig dyktige kolleger
 • Faglig utvikling 
 
Høres dette spennende ut? Da håper vi å høre fra deg. Personlig egnethet vil bli vektlagt og vi vil kreve politiattest før oppstart. Stillingen legges ut med forbehold om dekning i budsjettet for 2024. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef Helse- og omsorg Randi Karin Rustand e-post: rkr@nesbyen.kommune.no eller tlf: 32 06 83 00.
Mer informasjon om stillingen og Nesbyen finner du på www.nesbyen.kommune.no /ledige stillinger. Vi ber om at du benytter elektronisk søknadsskjema og legger inn CV og andre relevante vedlegg her. Søknader sendt utenom søknadsportalen vil ikke bli vurdert.
  
Etter offentlighetsloven vil det etter søknadsfristens utløp bli utarbeidet offentlig søkerliste. For informasjon om offentlig søkerliste og opplysninger som fremkommer i søkerlisten se offentlighetsloven § 25.

Du har anledning til å be om å unntas offentlighet, jf. tidligere spørsmål i søknadsskjema. Det vil i vurdering av om søknad skal unntas offentlighet legges vekt på den interesse allmenheten har i innsyn, rekrutteringshensyn og personvernhensyn.

Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil da bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nesbyen kommune
Nesbyen legesenter
Kontaktperson
Navn: Ulrikke Ytteborg
Tittel: HR-ledere
Telefon: 92665169
E-post: ulrikke.ytteborg@nesbyen.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Fastlege
Arbeidssted
Jordeslykkja 6
3540 NESBYEN