Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling rus -og avhengighet (ARA) driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Avdelingen består av 5 poliklinikker og 4 døgnseksjoner og har et variert behandlingstilbud; poliklinisk behandling, akuttbehandling, avgiftning og døgnbehandling. Vi er opptatt av faglig utvikling, og har flere pågående forsknings- og forbedringsprosjekter. ARA Nedre Romerike poliklinikk holder til ved Åråsen stadion i Lillestrøm, ti minutter med tog fra Oslo.

ARA Nedre Romerike poliklinikk søker nå en engasjert overlege, med faglig nysgjerrighet og tyngde, samt gode samarbeidsevner. Hos oss blir du en del av et team med faglig engasjerte og høykompetente ansatte. Teamet består i dag av psykologspesialister og psykologer, kliniske/spesialutdannede sosionomer, spesialsykepleiere og sykepleiere, LIS, kontorfaglige, filosof og seksjonsleder. Vi har en variert pasientgruppe med sammensatte psykiske, sosiale og rusrelaterte utfordringer. Pasientene søker behandling hos oss på grunn av avhengighet eller skadelig bruk av ulike typer rusmidler. Det er høy forekomst av komorbide psykiske lidelser og vi er i behov av medisinsk spisskompetanse inn i det tverrfaglige samarbeidet.

ARA Nedre Romerike tilbyr individualterapi og gruppeterapi. Gruppetilbudet vårt er under stadig utvikling, med et variert innhold. Behandlingen planlegges og gjennomføres i tett samarbeid med pasienten, pasientens nære relasjoner og førstelinjetjenesten, samt øvrig spesialisthelsetjeneste. Vi har også et eget gruppetilbud til pårørende. En del av vårt behandlingstilbud er legemiddelassistert rehabilitering/substitusjonsbehandling (LAR). Dette behandlingstilbudet følges opp av et eget team som arbeider spesifikt med dette. Som vår nye overlege vil du være en viktig medspiller for LAR.

Seksjonen har en bred sammensetning av kompetanse og personligheter, som gjør det til en stor og spennende faggruppe med fokus på god pasientbehandling og som gir viktige bidrag til den faglige utviklingen. Vi har et godt arbeidsmiljø, der vi er opptatt av å se hverandre og hjelpe hverandre når det er behov for det, og forsøker å tilpasse arbeidsoppgaver til den enkeltes interesser og ressurser, innenfor våre rammer.

Er du interessert i å jobbe i en fremtidsrettet og utviklingsorientert poliklinikk? Liker du å samarbeide med kolleger og å ha en variert arbeidsdag? Vi kan tilby en fleksibilitet som vil bidra til at arbeidshverdagen blir kompatibel med livet for øvrig.

LIS mot slutten av spesialistløpet oppfordres også til å søke.  

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning/ diagnostisering og behandling til personer med et bredt spekter av avhengighetsproblematikk, hvorav mange med psykisk tilleggsbelastning
 • Samarbeid med øvrig tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern, samt kommunene.
 • Veiledning av LIS - hvis du er rus og avhengighetsspesialist
 • Bistå andre faggrupper med medisinfaglig kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Godkjenning som lege med fordypning i rus og psykiatri, eller psykiater
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med pasientgruppen
 • Svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Beherske godt norsk muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til arbeid i poliklinikk anses som en fordel
 • Personlig egnethet blir vektlagt
 • LIS mot slutten av spesialistløpet oppfordres til å søke

Personlige egenskaper

 • Fleksibilitet og ansvarsbevissthet
 • Evne til å arbeide strukturert og systematisk
 • Initiativrik og like å jobbe både selvstendig og i team
 • Faglig engasjement for klinisk arbeid og utvikling av gode behandlingstilbud
 • Lagspiller med forståelse for betydningen av et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 

 • Et hektisk, men veldig godt arbeidsmiljø og dyktige kolleger med bred faglig kompetanse
 • Flere spesialister ansatt ved seksjonen og det er et høyt faglig nivå
 • Faste legemøter for alle legene i avdelingen, på tvers av seksjonene
 • Spennende arbeidsoppgaver og mulighet til å bidra inn i gruppebehandlingstilbudet
 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Mulighet til å bidra aktivt i vår interne fag- og kvalitetsutvikling på avdelingsnivå
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Lønn etter overenskomst i Ahus
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Kjerstin Mølster Hansen
Tittel: Konstituert seksjonsleder
Telefon: 63894020
E-post: kjmoel@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern , Avdeling rus- og avhengighet
C. J. Hansens vei 1a
2007 Kjeller