Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig fast stilling for lege i spesialisering i generell kirurgi, med oppstart mars -24

Kirurgisk klinikk består av 13 fagområder, herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst –endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø, Lofoten og Vesterålen.

Klinikken har ca 800 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleier og merkantilt personell. Enheten i Vesterålen har 4 overlegestillinger og 2 LIS2. Tilknyttet ligger også palliativt team med palliasjonslege.  

LIS2 vil bli fulgt opp av veileder som er spesialist i faget, og med stor motivasjon til at våre LIS skal lykkes. For tiden inngår LIS i et vaktsjikt med vakt deler av døgnet, felles med ortopedisk LIS. Man kan forvente arbeidsoppgaver på sengepost, poliklinikk, operasjon og i vaktberedskap. Avdelingen gir behandling og pleie til både heldøgns- og dagkirurgiske elektive pasienter, samt øyeblikkelig hjelp. Vi har og en
utstrakt poliklinisk aktivitet. Vår sengepost har for tiden 17 senger for kirurgiske, ortopediske og gynekologiske pasienter. Avdelingen har høyt fokus på faglig kvalitet i pasientbehandlingen. Hos oss er hver enkelt pasient like viktig! 

Ved vår avdeling tilbyr vi deler av spesialistutdanningsløpet i generell kirurgi. Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon/hospitering ved andre avdelinger i Nordlandssykehuset HF. Du kan lese mer i utdanningsplanen for spesialisering i generell kirurgi her.  

Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet
utarbeides ved tiltredelse av stillingen.

Vi ønsker at du oppgir minst to referanser som kan beskrive din kompetanse, dine ferdigheter og dine holdninger.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstue
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring i virksomheten
 • Delta i vaktordning
 • Muligheter for forskning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del1
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne, samt datakunnskaper
 • Det er ønskelig med relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Det er ønskelig at du har erfaring med arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person som:

 • er fleksibel og har evne til utvikling og omstilling
 • motiverer dine medarbeidere
 • har god arbeidskapasitet
 • har stor indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • identifiserer seg med Nordlandssykehusets strategier og verdigrunnlag
 • arbeider strukturert og målrettet
 • har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper          

Personlig egnethet vektlegges særskilt.

Vi tilbyr

Mulighet til å jobbe ved et av Norges nyeste sykehus, i trivelige, moderne lokaler. Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver på en mindre avdeling der du også får mer ansvar. Vi har stort fokus på fagkompetanse og praktisk og teoretisk opplæring. Det vil være store muligheter for faglig og personlig utvikling i et stimulerende arbeidsmiljø. 

Vi prioriterer å sende våre LIS på kurs.

Det er et nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker.
Vi tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger, og lønn i henhold til gjeldende overenskomster. 
En arbeidsplass som er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv i samarbeid med NAV) 

I Vesterålen er det gode muligheter for tur- og fritidsaktiviteter, med fjord, fjell og vakker natur rett utenfor døren.

Skulle du ha behov kan vi bistå med hjelp til å finne bolig.   

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Trine Paulsen Haugen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 91008576
E-post: Trine.Paulsen.Haugen@nordlandssykehuset.no
Navn: Stine Selstø
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 97097781
E-post: Stine.Selsto@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk avdeling Vesterålen
Ivar Bergsmos gt 3
8450 Stokmarknes
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image