Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

 

Enhet for sykehjemsmedisin i Etat for sykehjem organiserer 45 legeårsverk fordelt på cirka 60 ansatte sykehjemsleger som gir legetjenester til 15 kommunale sykehjem, 6 behandlingssentre med korttids- og rehabiliteringssenger og kommunal allmennmedisinsk sengepost (KAS), som mottar ferdigmeldte pasienter fra sykehus og dem som har behov for innleggelse i kommunal akutt døgnenhet (KAD).  Vi er organisert i fire team; nord, sør, vest og KAS, med hver sin teamoverlege. 

Våre institusjoner er gode arenaer for læring med mange interessante indremedisinske, geriatriske og allmennmedisinske utfordringer. Det er et trygt sted å ha sin første legejobb. Vi har en stor bredde i spesialiteter hos overlegene som fungerer som bakvakter. Det blir gitt  undervisning i særlig aktuelle emner for alle vikarer i siste halvdel av juni. 
 
Vi har flere ledige sommervikariater i 100% stillinger, og søker etter medisinstudenter med studentlisens. Vi søker primært etter deg som kan jobbe første halvdel,  siste halvdel eller hele perioden fra 19. juni til 13.august. Vennligst angi i søknaden om du har tilgjengelig bolig i Bergensområdet.


      

Arbeidsoppgaver

 • Undersøkning, diagnostikk og behandling av pasienter (under faglig veiledning fra bakvakt) 
 • Deltagelse på undervisning/opplæring

Kvalifikasjoner

 • Medisinstudent med studentlisens
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Interesse for allmennmedisin, indremedisin eller geriatri er en fordel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst, med fokus på medisinsk behandling som gir god livskvalitet
 • Gode samarbeidsevner 
 • Tillitsskapende og fleksibel

Vi tilbyr

 • Opplæring/undervisning i aktuelle kliniske emner (eks: infeksjoner, funksjonssvikt, delirium, hjertesvikt, smertebehandling og omsorg i livets siste fase)
 • Bakvaktsordning
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og gode kollegaer
 • Behandlingsretningslinjer til støtte i arbeidet
 • Lønn etter avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Einar Engtrø
Tittel: Enhetsleder og overlege
E-post: einar.engtro@bergen.kommune.no
Navn: Solveig Skavhellen
Tittel: Konsulent - KAS
E-post: solveig.skavhellen@bergen.kommune.no
Arbeidssted
Enhet for sykehjemsmedisin, Bergen kommune
Løvåsveien 26
5145 Fyllingsdalen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image