Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Hos oss kan du bidra med gode kommunikasjonsferdigheter

God skriftlig dokumentasjonsevne

God arbeidskapasitet

Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid

Bidrar positivt til et godt faglig og kollegialt miljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt


Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 


Om oss:

Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier og Sande, med et befolkningsgrunnlag på ca. 140.000 innbyggere.

Drammen DPS består av fire polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. Tre av poliklinikkene ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum.   Kontorfaglig seksjon består av helsesekretærer som betjener alle seksjoner.
 
Døgnseksjonen har 18 ordinære og en brukerstyrt plass, fordelt på to allmenn psykiatriske team. Seksjonen ivaretar akutte og elektive problemstillinger.  Behandlergruppen består av to overleger, tre psykologer/psykologspesialister og to LIS   Døgnplassene er i stor grad belagt av pasienter som kommer overført fra sykehus eller legges inn akutt.


Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av psykiske lidelser hos voksne
 • Somatisk undersøkelse og oppfølging av inneliggende pasienter
 • Tverrfaglig samarbeid internt/eksternt

Kvalifikasjoner

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som lege
 • Det forutsettes grunnleggende IT kunnskaper
 • Både muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk er nødvendig.

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har erfaring innen fagområdet psykiatri

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Har godt humør
 • Ønsker å bidra til et inkluderende arbeidsmiljø
 • Bidrar til et godt samarbeid mellom alle yrkesgrupper hos oss

Vi tilbyr

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 

 

 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Gjermund Solli
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 971 23 099
E-post: Gjermund.Solli@vestreviken.no
Navn: Gudrun V. Skalstad
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 951 12 863
Navn: Birgit Kruska Bjerke
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 415 99 675
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
DDPS Døgnseksjonen Konnerud, Vestre Viken
Torsbergveien 20
3032 Drammen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image