Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Er du vår nye kollega?

I DPS Fredrikstad ønsker vi oss en engasjert lege til vårt inspirerende fagmiljø i et veldrevet DPS. Det er ledig en 100 % fast stilling som overlege i psykiatri. 

DPS Fredrikstad består av fire seksjoner - døgn, allmenpoliklinikk (inkl. FACT), gruppepoliklinikk (inkl. Helse og arbeid) og Akutt-team. I Fredrikstadklinikken har vi etablert tett naboskap til BUPP og TSB lokalt. DPS Fredrikstad er ett av tre DPS i Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling i Sykehuset Østfold HF. 

Overlegestillingen vil være forankret ved allmenpoliklinikk. Poliklinikken er samlokalisert med gruppepoliklinikk og har til sammen 34 fagstillinger bestående av psykologspesialister, psykologer, psykiatere, LIS og høyskoleutdannede med videreutdanning. DPS Fredrikstad allmenpoliklinikk har et godt faglig- og sosialt miljø - og innovativ ledelse. 

Fredrikstadklinikken ligger under 1 time med tog fra Oslo og kun 5 minutters gange fra Fredrikstad togstasjon.
 

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig behandling / utredning / rådgivning
 • Diagnostisk vurdering
 • Utarbeide behandlingsplaner, avklare videre behandlingstiltak
 • Samarbeid i tverrfaglig team
 • Delta i fagutviklingsarbeidet lokalt og bredt inn mot de distriksbaserte tjenestene

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Godkjent spesialist i voksenpsykiatri
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra distriktspsykiatrisk poliklinikk er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Evne til og interesse for samarbeid i team som jobber refleksjonsbasert og tverrfaglig
 • Interesse for faget psykiatri og faglig engasjement
 • God arbeidskapasitet og evne til selvstendig arbeid
 • Interesse for og ønske om å bidra i avdelingens fag- og kompetanseutvikling
 • Bidra positivt i miljøet, både sosialt og faglig
 • Personlig egnethet vektlegges  

Vi tilbyr

 • Gode betingelser
 • Meget godt fag- og arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Spennende prosjekter og fagutvikling
 • Kurs og fagdager
 • Velferdstilbud i Sykehuset Østfold
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Kyrre Moen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 916 56 575
E-post: kyrmoe@so-hf.no
Arbeidssted
DPS Fredrikstad allmenpoliklinikk
Cicignongata 19
1606 Fredrikstad