Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Hitra trenger fastlege. Kanskje du trenger Hitra?

Vi ønsker du skal trives hos oss og vil derfor tilby:
  • Godt fagmiljø og gunstig grunnavtale. Det er ingen overtagelseskostnad på listen
  • Tilrettelegging for spesialisering både etter gammel og ny ordning (godkjent utdanningsvirksomhet)
  • Mulighet for å være med å utforme driftsmodellen ved kontoret
  • Vi dekker flytteutgifter etter kommunalt reglement og hjelper til med å skaffe bolig. Vi har også god barnehagedekning       
Vi ønsker å strekke oss langt i å være med å tilrettelegge og skreddersy rammebetingelsene for stillingen ut fra dine ønsker og livssituasjon. I Hitra kan du få balanse mellom en spennende jobb og en fritid med tilgang til fin natur, gode matopplevelser og kulturelle arrangement.
Fordeling av listelengde og andel kommunale oppgaver gjøres i jevnlige samarbeidsutvalg mellom Hitra kommune og legene i gruppepraksisen. Vi vil være fleksible med tanke på avtale, og du vil selv kunne ha stor mulighet til å påvirke både listelengde og andel kommunale oppgaver. Ulike avlønningsmodeller kan drøftes.

Om Hitra legekontor
Legekontoret er kommunalt driftet, godt utstyrt og bemannet med erfarent og stabilt hjelpepersonell. Her kommer du til dekket bord, da det påløper ingen kostnader for legene å starte i hjemmelen. Hitra legekontor har p.t. 6 fastlegehjemler samt en turnuslege i gruppepraksis. Legekontoret har trivelige og moderne lokaler ved Hitra Helsetun i kommunesenteret Fillan, og er samlokalisert med kommunens øvrige helsetjenester. Kommunen deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid med nabokommunen Frøya og med legevakten i Orkdalsregionen (LiO).
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hitra kommune
Kontaktpersoner
Navn: Monika Glørstad
Tittel: Avdelingsleder legekontor
Telefon: 406 32 283
E-post: monika.glorstad@hitra.kommune.no
Navn: Lars Kvaale
Tittel: Leder for gruppepraksisen
Telefon: 72 44 42 42
E-post: Lars.Kvaale@hitra.kommune.no
Arbeidssted
Vikaholmveien 2
7240 HITRA