Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Vår seksjonsoverlege i lungemedisin går av med pensjon, og 100 % fast stilling som seksjonsoverlege i spesialiteten lungemedisin (100 %) er ledig. Vi er fleksible i forhold til oppstart, men senest innen 01.09.2024. Ved intern rekruttering vil fast stilling som overlege i lungemedisin bli ledig.

Medisinsk avdeling ved Drammen sykehus dekker et opptaksområde som lokalsykehus på ca. 170.000 innbyggere, og har enkelte områdefunksjoner i Vestre Viken for 500.000 innbyggere. Sykehuset har gode kommunikasjonsforbindelser til Oslo og hovedstadsområdet.

Avdelingen har alle grenspesialitetene innen indremedisin med godt miljø og tett samarbeid mellom seksjonene. Det holdes felles internt morgenmøte for medisinsk avdeling. Drammen sykehus har nevrologisk avdeling og velutviklet røntgenavdeling med moderne ultralyd, CT, MR og PET modaliteter og eget patologisk laboratorium.

Pr. i dag har vi 3 lungespesialister og ny lungelege starter sommeren 2024. Vi har i tillegg en erfaren lungelege som jobber på poliklinikken som pensjonist og flere LIS i utdanningsforløp i lungemedisin.

Foretrukken oppstart er høsten 2024, men tidligere oppstart kan om ønskelig avtales.

Vi håper du vil være med å bygge opp lungeavdelingen inn mot nytt sykehus i Drammen, som vil stå ferdig i 2025! 

Er du nysgjerrig på hvordan vi har det på Medisinsk avdeling i Drammen? - ta gjerne en titt på filmen vår: Presentasjon av medisinsk avdeling på Drammen sykehus - YouTube

Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!  Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager.

Arbeidsoppgaver

Lungeseksjonen ved Drammen sykehus er i utvikling, og vi har behov for en robust lungelege med god faglig kompetanse og interesse for LTMV.  Leder- og forskningskompetanse er ønskelig, men ikke nødvendig.

Vi kan tilby et godt miljø både faglig og sosialt, med jevnlige interne møter inkludert undervisning. Det er god mulighet for videre faglig utvikling hos oss. Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver på poliklinikk, sengepost og intensivavdelingen, samt bronkoskopi og muligheter for EBUS. Det er til tider høy aktivitet, men samtidig god mulighet for å få hjelp og veiledning av kollega.

Vi samarbeider tett med palliativt team som sikrer gode pasientforløp. Avdelingen har svært god pleiefaglig kompetanse innen hjemmerespirator og NIV behandling, og vi har etablert et LTMV team med områdefunksjon i Vestre Viken. Vi har erfarne sykepleiere ved poliklinikken som sikrer god og forutsigbar behandling for pasienter som utredes for respirasjonssvikt og diagnostisering av lungekreft. Ved poliklinikken ble det i 2020 utført 117 EBUS-prosedyrer.

Det er etablert kardiologisk vaktordning, nyrevakt og endoskopisk vakt. Post for lungemedisin og geriatri har tre visitteam. Lungeavdelingen har visittansvar for et team med 10 pasienter, og har som mål å etablere en enhet med 4 senger for NIV på sengepost våren 2024.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som:

 • Er spesialist i lungemedisin med kompetanse og interesse innen LTMV
 • Har gode samarbeidsevner  
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Er fleksibel og har god arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsettingen.

LIS3 som nærmer seg ferdig spesialitet i lungemedisin oppfordres også til å søke.

Vi tilbyr

  Lungeseksjonen i Drammen ønsker seg kollegaer med interesse for lungefaget og med spesielt fokus på ventilasjon. I tillegg til drift av post og poliklinikk bygger vi opp et tverrfaglig team rundt ventilasjon av pasienter med nevromuskulære sykdommer og behov for LTMV i VVHF

  Vi ønsker å ha fokus på faglig utvikling, og håper du kan bidra med gode innspill i dagens drift og bidra i planlegging av lungeseksjonen i nye Drammen sykehus.

  Avdelingen legger vekt på godt samarbeid, levere tjenester av høy kvalitet og ivaretakelse av hverandre i en travel hverdag.

  • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
  • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
  • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
  • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
  • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

  Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Andre legestillinger
  Arbeidsgiver
  Vestre Viken HF
  Kontaktperson
  Navn: Oscar Kristiansen
  Tittel: Avdelingssjef
  Telefon: 47682535
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Medisinsk avdeling leger Lunge og Geriatri, Drammen sykehus
  Dronninggata 28
  3004 Drammen
  Søk på stillingen
  Mer om arbeidsgiver

  Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

  Besøk arbeidsgivers profilside
  teaser image