Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Klosterhagen legesenter er et veldrevet fastlegekontor, der det jobber 6 leger i selvstendig næringsdrift. Klosterhagen legesenter er for tiden organisert som et DA, men er planlagt omdannet til aksjeselskap i første kvartal av 2024. Ved overdragelse til ny kjøper skal den tiltre internavtale/ selskapsavtale om driften av legesenteret.

Vi har en hjemmel ledig. Derfor søker vi nå etter en ny kollega.

Legesenteret har 3,8 stillinger årsverk med helsesekretærer som roterer mellom ekspedisjon, laboratorium og telefon/timebestilling/kontorfunksjoner. Legesenteret ligger sentralt på Herkulesområdet på Gimsøy, under en km fra Sykehuset Telemark. Kontoret har romslige og moderne kontorer. Legekontoret bruker Infodoc journalsystem. Tilgjengelig utstyr er EKG, Spirometri, 24hBT, ECG247 og laboratorium med bla. Hb, CRP, SR, HbA1c, Glukose og INR. Kontoret samarbeider elektronisk med lab på Fürst og radiologi på Sykehuset Telemark. Kontoret har siden oppstart i 2001 vært svært opptatt av å lage gode interne rutiner for godt samarbeid, arbeidsklima og fagutvikling.
Listelengde: 900

Arbeidsoppgaver

 • Fastlege
 • Kommunal legevakt, ca. 2 vakter/mnd
 • Kommunale oppgaver i tråd med gjeldende avtaler

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon.
 • Fullført LIS1/turnus
 • Dersom søker ikke er spesialist er det ønskelig at vedkommende begynner med spesialisering i allmennmedisin
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Tar initiativ og selvstendig ansvar
 • Er fleksibel og samarbeidsvillig
 • Er positiv og har evne til nytenkning
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Faglig erfaring

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Spennende, utfordrende og lærerikt arbeid
 • Gode veiledere
 • Tilrettelagt ALIS-løp, individuell plan, og mulighet for å fullføre hele spesialiteten i kommunen
 • ALIS avtaler og tilskuddsmidler fra HDIR som bla gir god økonomisk kompensasjon ved fravær relatert til utdanning (kurs og veiledning)
 • Etableringstilskudd, 300 000 ved kjøp av praksis
 • Tilbakekjøpsgaranti ved kjøp av hjemmel
 • 0-avtale/8.2 avtale for leger inntil 2 år ved nyansettelse, som betyr at kommunen betaler driftsutgifter utover basistilskuddet.
 • Økt basistilskudd med 40 % per listepasient etter tidligere Helforefusjonsordning for inntil 1000 listepasienter.
 • Etablering av kommunale stillinger ved Skien legevakt for å minske vaktbelastningen for fastlegene
 • Kommunen planlegger å etablere flere nye fastlegehjemler som vil gjøre det lettere å redusere antall listepasienter
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktpersoner
Navn: Trude Belseth Sanden
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 95034829
Navn: Mona Yvonne Espeland
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +4748201982
Arbeidssted
Helse og velferd, Skien kommune
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 13
3722 Skien