Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingsbeskrivelse

Beskrivelse
Ønsker du å bli fastlege ved et spennende og moderne legesenter?

Askim legesenter har 6 måneders ledig vikariat som selvstendig næringsdrivende fastlege fra 1. mars 2024, da hjemmelshaver skal ha sykehustjeneste. Stillingen vil være mulig å tiltre inntil to uker før ved behov.

Askim legesenter er lokalisert midt i Askim sentrum med trivelige og store lokaler, og i umiddelbar nærhet til jernbanestasjonen. Legesenteret er veletablert med erfarne og hyggelige kolleger og gode rutiner. Legesenteret bruker CGM journalsystem, og vi har ordninger for hjemmekontor. Vi er opptatt av et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kolleger.

Legesentret har 4 fastlegehjemler, 1 LIS1, samt 1 medisinstudent med lisens i praksis i 6 uker på vår/høst og dyktige helsesekretærer. Fastlegene ved legesentret er selvstendige næringsdrivende med fastlegeavtale med Indre Østfold kommune. Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk ellers regulerer kommunens vilkår i den individuelle fastlegeavtalen. Indre Østfold kommune ønsker spesielt å tilrettelegge for gode spesialiseringsløp, og tilbyr ALIS-avtale med veiledning og mulighet for ALIS-tilskudd. Det er to erfarne spesialister og en ALIS med næringsdrift ved senteret når hjemmelshaver er i sykehustjeneste.

Om stillingen
Listen er i dag på litt over 1200 pasienter. Nåværende hjemmelsinnehaver har ingen kommunale oppgaver. Stillingen lyses ut som selvstendig næringsdrift. Hjemmelshaver vil inngå vikaravtale for den som skal være i vikariat.

Arbeidsoppgaver
Oppgaver og ansvar i tråd med lover, forskrifter og avtaleverk. Deltakelse i Indre Østfold legevakt etter avtale, dersom det er ønskelig. Det er gode muligheter for å påvirke egen vakthyppighet. Det er p.t. ikke tilpliktet andre kommunale oppgaver til hjemmelen. Kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær. Lege som tiltrer vikariat må forplikte seg til å gå inn i eksisterende samarbeidsavtale med de andre legene, så lenge vikariatet varer. Den som ansettes må akseptere legesenterets internavtale og selskapsavtale.

Kvalifikasjoner
Gjennomført LIS1, helst lege i spesialisering i allmennmedisin, eller spesialist i allmennmedisin. Norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt. Rett til Helforefusjon. Behersker norsk språk godt - både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper
Legesentret søker en positiv og fleksibel kollega som kan bidra til å skape et godt miljø. Faglig engasjement og erfaring vil bli vektlagt, personlig egnethet og samarbeidsevner tillegges avgjørende vekt. Kandidaten må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst. Kandidaten må være tilpasningsdyktig og trives med et høyt arbeidstempo.

Vi tilbyr
ALIS-avtale tilbys for lege under spesialisering. Faglig fellesskap og hyggelige kolleger. Faglig oppdatering og videreutvikling med regelmessig internundervisning. Dyktige og erfarne helsesekretærer. Gode inntjeningsmuligheter.

Kontaktinformasjon
For spørsmål om stillingen kan du kontakte:

Hjemmelshaver Andreas Eide Therkelsen,
tlf.: 95935144, mail: andreastherkelsen@gmail.com

Daglig leder Askim legesenter, Halvor Giltvedt,
tlf.: 41440242

Leder legetjenesten i Indre Østfold kommune, Jan Børre Johansen,
tlf.: 48290161,
mail: jan.johansen@io.kommune.no

Generelle opplysninger
Søknad, CV og vedlegg må sendes elektronisk via mail til hjemmelshaver.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Andreas Eide Therkelsen
Tittel: Fastlege og lege i spesialisering i almennmedisin
Telefon: 95935144
E-post: andreastherkelsen@gmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Askim legesenter
Rådhusgata 23
1830 ASKIM