Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søkjer deg som ønsker å vere med på laget ved legesenteret i Sykkylven kommune.
Du får moglegheit til å velje mellom næringsdrift eller kommunal tilsetting for begge stillingane. Listelengden kan diskuteres etter legens behov og kapasitet.

Vi har to stillingar som er ledig fra snarast:
 • 100% spesialist i allmennmedisin
 • 100% ALIS (allmennlege i spesialisering) eller spesialist i andre fagfelt
Sykkylven legesenter er kommunalt drive, og har 8 legeheimlar og erfarent hjelpepersonell. Legevakt interkommunalt med Stranda kommune omfattar 3 faste tilsette legevaktslegar og sjukepleiarar ved legevakt på kveld og helg.

Legesenteret er sentrumsnært og held til i leigde lokale samlokalisert med fleire andre helsetenestar, og ligg like ved Omsorgssenteret og Heimetenestene. Legesenteret skal inn i nye og framtidsretta lokale innan 2 år. Det er nettopp utarbeidd ein ny plan for Legetenestene 2023-2030, og vi utviklar oss og legg vekt på å vere framtidsretta der vi arbeider meir i team.

Ta deg gjerne tid til å kontakte oss så kan du høyre litt meir om kva for moglegheit du som fastlege i Sykkylven har, og kvifor vi ønsker å ha deg med på laget.


Arbeidsoppgåver
 • Generelle allmennmedisinske oppgåver, slik det følger lov, forskrift og avtaleverk
 • Det kan vere aktuelt med offentleg allmennmedisinsk legearbeid med moglegheit for inntil 7,5 timar per veke
 • Tverrfagleg samarbeid mellom dei kommunale einingane
 • Moglegheit for arbeid i eldreomsorg og helsestasjon
 • Deltaking  i legevaktsordning. Det er lav vaktbelastning med arbeid kvar 10. helg
 • Oppgaver knyttet til veiledning, supervisjon og undervisning for ALIS

Kvalifikasjonar
 • Har norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i allmennmedisin ferdig eller påbegynt
 • Meistrar norsk munnleg og skriftleg  og har god framstillingsevne (Oppnådd B2 nivå)

Personlege eigenskapar
 • Du er god på kommunikasjon, samarbeid og skapar gode relasjonar til pasientar og kollegaer
 • Du har genuin interesse for mennesket og dets helse- og livssituasjon
 • Du har evne til utvikling og nytenking
 • Løsningsorientert og endringsvillig
 • Du er fleksibel
Personlig egnaheit vektleggas
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø, engasjerte kollegaer
 • God kollegial støtte og samarbeid  
 • Sterk fagleg hjelpepersonell
 • Kollegial møter kvar veke med fagleg innhald og kvalitetsarbeid
 • Valfri bruk av e-konsultasjonar i ditt arbeid
 • Sykkylven kommune er registrert utdanningsverksemd
 • Næringsdrift med 0-avtale og inntening frå første dag
 • Låg vaktbelastning med arbeid kvar 10. helg
 • Økonomisk kompensasjon for inntil 10 dagar pr år om du er sjuk eller heime med sjukt barn
 • Lønn etter avtale
 • Beste natur, fjell og lokale aktivitetar
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Sykkylven kommune
Kontaktperson
Navn: Gulay Kar
Tittel: Einingsleiar Sykkylven legesenter
Telefon: 47728672
E-post: gulay.kar@sykkylven.kommune.no
Arbeidssted
Sykkylven legesenter
Haugneset 20
6230 SYKKYLVEN
Søk på stillingen