Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Gastromedisinsk avdeling ved Ahus Nordbyhagen og Ski er i vekst og vi søker spesialist i fordøyelsessykdommer til en fast stilling. Gastromedisinsk avdeling består av sengepost, endoskopienhet og poliklinikk ved Ahus Nordbyhagen, og endoskopienhet ved Ahus Ski. Hovedarbeidssted vil være ved Ahus Nordbyhagen, men noe arbeid må påberegnes ved endoskopienheten på Ahus Ski.

Avdelingen har i dag 20 overlegeårsverk inkludert 1 professor II og 1 første amanuensis, 5 LIS B-gren og 5 LIS rotasjon samt spesialsykepleiere, og forskningssykepleiere. Ved Ahus Nordbyhagen har avdelingen sengepost med 14 senger, dagenhet, endoskopienhet, IBD-poliklinikk, leverpoliklinikk og konsultasjonspoliklinikk. Vi dekker alle områder innen gastroenterologi.
Det utføres diagnostiske og terapeutiske endoskopier inkludert ERCP med ca 10 000 undersøkelser hvert år. Ved Ahus Ski utføres hovedsakelig diagnostiske gastro- og koloskopier. Totalt antall polikliniske konsultasjoner er ca 24000. Fra mars 2023 er vi også igang med tarmscreening. 

Avdelingen har stor forskningsaktivitet, både klinisk utprøving av nye legemidler. Vi har også forsker-initierte prosjekter innenfor translasjonsforskning i samarbeid med Institutt for klinisk molekylærbiologi (EpiGen). Og et godt samarbeid med både nasjonale og internasjonale forskningsgrupper.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

   

Arbeidsoppgaver

 • Tjenesten innbefatter arbeid på poliklinikk, sengepost, dagenhet og gastrolaboratoriet
 • Deltakelse i forskning er ønskelig
 • Deltakelse i gjeldende tertiærvakt eller tilsvarende
 • Arbeid på Ski sykehus må påberegnes da det er en del av Ahus

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i fordøyelsessykdommer og indremedisin. Kandidater som er kommet langt i sitt spesialiseringsløp kan vurderes
 • Meget gode ferdigheter innen endoskopi
 • Forskererfaring er en fordel
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Faglig interesse og engasjement
 • Gode kommunikasjons - og samarbeidsevner
 • Strukturert og ryddig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Faglig sterkt, og godt arbeidsmiljø
 • Fokus på kompetanseheving og forbedringsarbeid
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stor og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Marianne Kopperud Aasberg
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92893276
E-post: mkop@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk divisjon, Gastromedisinsk avdeling
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen