Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ved nevrologisk avdeling på sykehuset Namsos har vi 7 overlegestillinger og 6 stillinger for leger i spesialisering (LIS). Avdelingen har vakt med ansvar for øyeblikkelig hjelp, poliklinikk, dagenhet, nevrofysiologisk laboratorium, sengepost for generell nevrologi og slagenhet.
Sykehuset ligger i den nordre delen av Trøndelag fylke, i Namsos by, nært flyplass, buss og båt. Som LIS i nevrologi hos oss vil du tidlig bli involvert i klinisk arbeid. Sammen med våre spesialister i nevrologi blir din jobb å utrede, diagnostisere og behandle pasienter med nevrologiske sykdommer. Vårt legeteam er lite og samlokalisert. Vi har høyt fokus på LIS-utdanning, gode arbeidsforhold og faglig utvikling. Avdelingen er aktiv med klinisk forskning og utdanning av medisinstudenter
I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med mange dyktige kollegaer fra ulike faggrupper. Foretakets verdier kvalitet, trygghet og respekt er grunnleggende for vår virksomhet. Helse Nord-Trøndelag HF sine fire hovedoppgaver er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell. 

Vi søker nå etter ferievikarer som lege før turnus/medisinstudent som kan bistå oss i ferieavvikling sommeren 2024. 

Arbeidsoppgaver

 • Sengepostarbeid sammen med overlege på både nevrologisk sengepost og slag sengepost. 
 • Journalføring og epikriseskriving
 • tilsynsfunksjon og svare vakt telefon på dagtid

Kvalifikasjoner

 • Lisens eller autorisasjon som lege
 • Beherske Norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du må være punktlig og pålitelig
 • Du må bidra til et godt faglig og sosialt miljø
 • Ønskelig at du har interesse for nevrologi

Vi tilbyr

 • Et trygt og læringsfremmende arbeidsmiljø med lett tilgjengelige overleger og ledere.
 • Rullerende arbeidsplan hvor det tilstrebes normert arbeidstid.
 • Mulighet for opplæring i ultralydveiledet botulinumtoksin behandling, oppfølging av pasienter med vagusnevrestimulator og avansert parkinsonbehandling samt kontroll av VP-shunt.
 • Mulighet for opplæring i prosedyrer (spinalpunksjon, ultralyd halskar, nerveblokader, botulinumtoxin behandling på nevrologisk indikasjon med mer)
 • En sosial avdeling både i og utenom arbeidstid. 
 • Et naturskjønt nærområde med gode muligheter for friluftsliv, jakt, fiske, kayak, dykking, sykling, ski med mer.  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Anna Grav
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74215535
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologi Namsos, Helse Nord-Trøndelag HF
Hvikvegen 8
7800 NAMSOS