Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 3 vikariater  for LIS 2/3  i forløp mot generell kirurgi med varighet ut 2024 og med mulighet til forlengelse.

Kirurgisk klinikk består av 13 fagområder herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst –endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, urologi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø , Lofoten og Vesterålen.

Klinikken har ca. 800 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere / hjelpepleier og merkantilt personell. I klinikken har vi i dag 11 leger i spesialisering i bløtdelsfagene.                                                                            

Ved vår avdeling tilbyr vi hele spesialistutdanningsløpet i generell kirurgi. For mer info om utdanningsløpet ved Nordlandssykehuset HF, se våre utdanningsplaner her.
Tentativ plan for  gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen. 

Oppstart i stillingene etter avtale. Ved intern ansettelse i stillingen vil dette kunne generere ytterligere ledighet for vikariat av annen varighet.

Arbeidsoppgaver

 • Deltar i vaktordning etter gjeldende arbeidsplan
 • Behandle og følge opp pasienter på alle omsorgsnivå, dvs. både polikliniske, dagkirurgiske og inneliggende pasienter
 • Deltakelse i operativ virksomhet
 • Bidra i veiledning av LIS1
 • Du skal ha veiledning hver måned, dels individuelt, dels i gruppe. Du vil ved oppstart få oppnevnt en klinisk veileder i avdelingen (spesialist) som følger deg over tid. Du skal også delta i en veiledningsgruppe med LIS fra ulike spesialiteter. Denne vil møtes 5 - 6 ganger årlig og ha særlig fokus på temaer fra FKM og kommunikasjon med pasienter, pårørende og medarbeidere

Stillingsinnehaveren kan bli pålagt fellesoppgaver i avdelingen / klinikken

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført og godkjent LIS1/ turnustjeneste
 • Det stilles krav til gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Ønskelig med kjennskap til lokale forhold

Vennligst oppgi 2 referanser

Personlige egenskaper

 Vi ser etter en person som:

 • Er motivert
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har god evne til å kommunisere både med pasienter og kollegaer. 
 • Er ansvarlig og ha evnen til å arbeide selvstendig

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Camilla Aune
Tittel: Avd. overlege
Telefon: 90651811
E-post: Camilla.Aune@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Nordlandssykehuset HF, Bodø
Parkveien 95
8007 Bodø
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image