Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Haugesund, byen i «Sydvest», en kommune med rundt 37500 innbyggere og er også regionssenteret på Haugalandet. Som nærmeste nabo til Nordsjøen i vest og med kort avstand til fjellområder i øst, kan regionen by alt fra på de vakreste solnedganger rett utenfor stuedøra til mulighet for friluftsliv med naturopplevelser og utendørsaktivitet gjennom alle årstider. Haugesund og omegn kan i tillegg tilby et svært mangfoldig kulturtilbud året rundt. Haugesund har et godt utbygd barnehage- og grunnskoletilbud, fem videregående skoler samt en avdeling av Høgskolen på Vestlandet. Sentralt i byen ligger Haugesund sykehus Helse Fonna og Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus side om side.  

Det er per i dag 36 fastleger fordelt på 2 kommunale legesentre og 7 privat drevne legesentre. 

Da vi ønsker å understøtte intensjonen med fastlegeordningen for både pasient og lege, ønsker vi leger som er tilstede og tilgjengelig på daglig basis i sin praksis.  

Som lege i Haugesund blir du derfor en del av et faglig sterkt og hyggelig arbeidsmiljø med tilstedeværende leger og innbyggerne kan oppleve trygghet for at de får den helsehjelpen de trenger, når de trenger den. For å skape denne rammen, trenger vi leger som trives i jobben og som muliggjør god balanse mellom jobb og fritid, og Haugesund kommune jobber derfor aktivt med å skape gode arbeidsforhold for legene i kommunen.  
 
LEDIG FASTLEGEHJEMMEL, BLEIKEMYR LEGESENTER, (fastlønn)LEDIG 01.04.24. 
 • lokalisert i nordre bydel, ca 5 km fra Haugesund sentrum og et av kommunens to kommunale. Det er god tilgang på kollektivtransport til bydelen. Legesenteret er godt innarbeidet med fire faste legehjemler hvorav to er spesialister i allmennmedisin, to er ALIS sammen med to utdannings-stillinger for LIS1. Det er i tillegg dyktige og erfarne hjelpepersonell. Det benyttes Infodoc journalsystem. Legesenteret er velutstyrt og har nærhet til helsestasjon og fysioterapi. Lista får et listetak på 1000, men teller i dag 900 innbyggere og er en relativt «ung» liste. 
 • Kontaktperson ved legesenteret: avdelingsleder Åse Osmundsen, e-post: aase.osmundsen@haugesund.kommune.no;  
LEDIG FASTLEGEHJEMMEL/-HJEMLER, FLOTMYR LEGESENTER, (8.2 avtale) LEDIG 01.04.24
 • lokalisert langs hoved-ferdselsåra nord-sør gjennom Haugesund, og vis-a-vis et område regulert for utbygging og utvikling av en ny bydel, med blant annet bygging av nytt folkebad. Det er i dag seks fastleger ved senteret, hvorav to er erfarne fastleger, to er spesialister i allmennmedisin, to er ALIS. Senteret støttes av erfarne hjelpepersonell. Som journalsystem benyttes system X, men med mål om konvertere til PatientSky ultimo 2023.  Senteret driftes i forholdsvis nye, lyse og moderne lokaler med moderne utstyr.  Det er ca 1400 innbygger på listen, og det er med det mulighet for å dele hjemmelen på to leger for å tilrettelegge for en «myk start», men med mål om økning av listetak til 1000 i løpet av første halvårs drift. 
 • Kontaktperson ved legesenteret: daglig leder/fastlege Stig Lillesund, e-post: stiglille@icloud.com
LEDIG DELELISTE, LEGESENTER SØR, KLAR FOR TILTREDELSE  
 • En av våre mest erfarne allmennleger ønsker å inngå avtale om deleliste for å starte planlegging av pensjonist-tilværelse. Hjemmelen omfatter per i dag 1700 innbyggere og er lokalisert  i søre bydel, ca 3,5 km fra Haugesund sentrum. Senteret har per i dag tre leger, to spesialister i allmennmedisin og en er ALIS, men lokalene er nylig oppgradert med rom for fire leger. Legene støttes er dyktig hjelpepersonell. Journalsystem er Infodoc. Senteret har ellers gode parkeringsmuligheter men er også lett tilgjengelig med kollektivtransport. 
 • Kontaktperson ved legesenteret: fastlege Marianne van Sighem Svindland, e-post:  marianne.van.sighem@gmail.com
Vi søker: 
 • Leger med norsk autorisasjon, med godkjent LIS1 og som ønsker å spesialisere seg innen allmennmedisin eller som allerede er spesialist i allmennmedisin. 
 • Du har ønske om langvarige relasjoner til pasientporteføljen, samtidig som du har glede av å jobbe med akuttmedisin.  
 • Du er god på samarbeid, samhandling og relasjonsbygging og kan kommunisere både muntlig og skriftlig med alle på norsk. 
 • Du er systematisk, strukturert og har høy faglig integritet samt evne til å jobbe under press.  
 • Du må ha førerkort. 
 • Det er krav om gyldig politiattest 
Vi kan tilby: 
 • Jobb i veldrevne fastlegepraksiser med høy faglig standard. 
 • En jobb som gir kontinuitet i kontakt med pasient 
 • ALIS-avtale med dyktige veiledere, praksiskompensasjon samt dekning av utgifter til obligatoriske kurs/kompetanseheving fram til oppnådd spesialitet. 
 • Mulighet for selvstendig næring/ 8.2-avtale (Jamfør ASA 4310) eller fastlønn avhengig av hvilken hjemmel du søker. 
 • Du blir en del av et samlet sterkt og hyggelig fagmiljø og nærhet til lokalsjukehus 
 • Du vil delta i legevakt på en veldrevet, interkommunal legevakt med 2 leger på vakt hele døgnet og sammen med dyktig hjelpepersonell. Gjennomsnittlig 2-3 vakter pr. måned. 
 • Listetak per hjemmel er minimum 1000 innbyggere. 
 • Praksiskompensasjon ved fravær syke barn.  
For nærmere informasjon om alle hjemlene kan du kontakte:   
Søknad med CV sendes  postmottak@haugesund.kommune.no og merkes «Fastlege Bleikemyr/Flotmyr/Legesenter sør», Søknadsfrist 17. desember 2023. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Haugesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tone B. Steinsvåg
Tittel: Helsesjef
E-post: tone.b.steinsvag@haugesund.kommune.no
Navn: Katrine Marie Haga Nesse
Tittel: Kommuneoverlege
E-post: katrine.marie.haga.nesse@haugesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlege Bleikemyr/Flotmyr/Legesenter sør
Send søknad på mail
Arbeidssted
Flotmyr legesenter/ Bleikemyr legesenter/ Legesenter Sør
,
5504 HAUGESUND
Søk på stillingen