Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus bygger et høyspesialisert behandlingsbygg på Ila som skal stå ferdig høsten 2026 og skal ha 64 døgnplasser. Den
nye avdelingen vil bestå av fire seksjoner, regional sikkerhetsseksjon, lokal sikkerhetsseksjon, regional seksjon for psykiatri, utviklingshemming/autisme og regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Helse Sør-Øst.

Vi søker en strategisk, helhetstenkende og samlende avdelingsleder. Du vil lede arbeidet med å planlegge og iverksette oppstart av drift i bygget
og lede avdelingen videre inn i fremtiden. 

Avdelingsleder vil ha ansvar for prosessen med å organisere driften for et best mulig behandlingstilbud og for et trygt og utviklende
arbeidsmiljø med høy faglighet.

Den nye avdelingen står overfor en spennende tid og har store og viktige oppgaver for samfunnet. Vi ser etter en leder med følgende
kjerneegenskaper:
      
   Trygg og utviklingsorientert, som i samarbeid med klinikken for øvrig er opptatt av å bringe avdelingens fagområder videre
   Ambisiøs og planmessig som evner å sette mål ut i livet i samarbeid med andre
   Forstår viktigheten av god organisasjonskultur og kan samarbeide innad og utad og kommunisere tydelig
   Har nødvendig faglig tyngde til å lede en stor avdeling med kompetente fagpersoner fra ulike profesjoner

Den rette kandidaten har i tillegg til ledererfaring gjerne klinisk erfaring fra psykiatrisk døgnbehandling og har god forståelse av
relevant lovverk. Om du i tillegg har dokumenterte gode resultater fra
endringsprosesser, organisasjonsutvikling og erfaring fra prosjektledelse er du
kanskje den vi leter etter.

Ønskelig med oppstart snarest.

Les mer om nybygget på Ila her: Ny sikkerhetspsykiatri 2026 - Oslo universitetssykehus HF(oslo-universitetssykehus.no)

Les om Klinikk psykisk helse og avhengighet her: Klinikk psykisk helse og avhengighet - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no)

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre kvalitativt gode tilbud til pasienter og pårørende
 • Videreutvikle tjenestetilbudet i tråd med samfunnsoppdraget
 • Aktiv rolle i forbindelse med innflytting og å ta i bruk nytt bygg på Ila
 • Fremme samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger og andre klinikker i OUS 
 • Fag- og personalansvar samt økonomi- og budsjettansvar
 • Videreutvikle samarbeidet med andre helseforetak i regionen samt andre eksterne samarbeidspartnere 
 • Motivere og engasjere medarbeiderne

  Kvalifikasjoner

  • Høyere utdannelse på høyskole- eller universitetsnivå innenfor helse- eller sosialfag
  • Bred lederkompetanse og god kjennskap til pasientgruppen, gjerne fra spesialisthelsetjenesten
  • Ønskelig med formell lederutdannelse
  • Erfaring med omstillingsprosesser, organisasjonsutvikling og prosjektledelse

  Personlige egenskaper

  • Samarbeidsorientert
  • Gjennomføringsdyktig
  • Vilje og evne til å lede
  • Faglig engasjert

  Vi tilbyr

  • En utfordrende lederstilling med påvirknings- og utviklingsmuligheter
  • Kompetente og engasjerte kollegaer

  Utdanningsretning

  • Medisin
  • Helsefag
  • Psykologi

  Utdanningsnivå

  • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Avdelingsleder
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktperson
  Navn: Petter Andreas Ringen
  Tittel: Klinikkleder
  Telefon: 46928095
  Arbeidssted
  Avdeling Forsterket behandling psykisk helsevern - Klinikk psykisk helse og avhengighet søker ny avdelingsleder
  Kirkeveien 166
  0368 Oslo
  Søk på stillingen
  Mer om arbeidsgiver

  Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

  Besøk arbeidsgivers profilside
  teaser image