Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 1000
  • Journal system: Webmed
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
2 ledige fastlegevikariater ved Ganddal Legesenter.

Da to av våre kollegaer skal ut i foreldrepermisjon, trenger vi to kjekke vikarer ved Ganddal Legesenter.

Ganddal Legesenter er et veletablert legesenter med 5 hjemler lokalisert i Sandnes, 5 minutter gåavstand fra Ganddal togstasjon. Vi er samlokalisert med apotek, tannlege og helsestasjon i Ganddal Helsehus.
Vi har en trivelig arbeidsplass med 6 leger (5 hjemler og 1 vikar), samt fire sekretærer. Selvstendig næringsdrift.

Vi trenger en vikar som går inn i en veletablert fastlegeliste (1000 pasienter) fra 25.03.24. Hjemmelinnehaver har pr i dag fire kurative dager og en administrasjonsdag, som fungerer svært godt. Listepopulasjonen har vært stabil i mange år og det foreligger god journaloversikt. Det er behov for vikar på denne listen i 1 år. Det er ingen kommunale oppgaver knyttet til hjemmelen pr i dag.

I tillegg har vi en fastlegevikar for fire av våre fastleger. Vikarlegen jobber en dag i uken for de respektive legene, samt en halv dag på helsestasjon i samme bygg. En perfekt mulighet for deg som vil teste ut allmennmedisin uten driftansvar, i trygge rammer med god veiledning. Denne stillingen blir ledig fra 05.02.24 og det er behov for vikar ut året 2024.

Begge stillingene er tilknyttet Sandnes Legevakt.


Vi søker deg som har god arbeidskapasitet, godt godt humør og er omgjengelig. Har du lyst til å teste ut allmennpraksis sammen med et hyggelig kollegie, er dette en gylden mulighet. To av legene er allerede veiledere for ALIS og vi har mulighet til å gi god veiledning underveis for våre nye vikarer.

Ta kontakt med Christine Lønning Nytveit ved spørsmål.
mail: christinenytveit@hotmail.com
tlf: 48152182

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Ane Wiksnes
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 97624714
E-post: anewiksnes@gmail.com
Arbeidssted
Ganddal legesenter
Olabakken 5
4322 SANDNES