Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Haukeland universitetssjukehus, Avdeling for plastikkirurgi har for tida eit ledig vikariat som overlege over ein periode på 6 mnd.

Plastikkirurgisk avdeling har kvart år om lag 2 500 avdelingsopphald og nærare 11 000 polikliniske konsultasjonar. Avdelinga gjennomfører behandling innan alle fagfelt som inngår i utdanningsprogrammet for plastikkirurgi. Avdelinga har nasjonal behandlingsteneste for avansert brannskadebehandling.

Det er 5 avdelingar i Kirurgisk klinikk: 
*  Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling
*  Gastrokirurgisk avdeling 
*  Karkirurgisk avdeling 
*  Avdeling for plastikk-, hand- og rekonstruktiv kirurgi, Nasjonalt brannskadesenter
*  Urologisk avdeling

Søkjarar utanfor Skandinavia må dokumentere norskkunnskap, både skriftleg og munnleg. Vedkommande som får tilbod om tilsetting må legge fram godkjend politiattest (vandel) jf. Lov om helsepersonell § 20a.

Arbeidsoppgåver

 • Tilby kirurgisk kompetanse og nærvær
 • Utgreie, diagnostisere og behandle pasientar
 • Disponere og handtere ØH-stuer i samråd med kirurgiske bakvakter
 • Visittgang på inneliggande pasientar
 • Elektive operasjonar

Kvalifikasjonar

 • Den som blir tilsett som overlege må ha norsk autorisasjon
 • Relevant sjukehuserfaring 
 • Erfaring frå plastikkirurgi 
 • Beherske godt norsk skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
 • Du er punktleg og påliteleg
 • Ha god relasjonell kompetanse i høve til kolleger, pasientar og pårørande
 • Du har engasjement for fagfeltet/pasientgruppa og ønskjer å vidareutvikle kompetansen din
 • Du arbeider målretta og tåler å stå i krevjande situasjonar
 • Viser fagleg tryggleik, tillit og respekt
 • Du beheld roen og klarer å prioritere i stressande situasjonar
 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • Du må kunne arbeide godt både sjølvstendig og i team
 • Vi søkjer ein driftig fagperson som likar å finne gode løysingar

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktperson
Navn: Hans Christian Sylvester-Jensen
Tittel: Leiar
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk, Helse Bergen
Haukelandsveien 22
5009 Bergen