Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Radiologisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus har ledig en 100 % fast stilling som fagansvarlig overlege i brystradiologi med tiltredelse snarest eller etter avtale.

Brystdiagnostisk senter er lokalisert i Hillevåg, i relativt nye lokaler. Her arbeider 4 radiologer, 16 radiografer og 5 sekretærer. Vi tilbyr undersøkelser med vanlig mammografi, tomosynthese, kontrastmammografi, ultralyd og MR. Vi har ansvar for Mammografiprogrammet i Rogaland, og utfører også undersøkelser av thyroidea.

Vi har over flere år opparbeidet et tett tverrfaglig samarbeid med bryst- og endokrinkirurger, onkologer, bioingeniører og patologer, og har ukentlige MDT-møter. I tillegg er det samarbeid mot hovedavdelingen og mot Kreftregisteret.

Avdelingen er en del av et universitetssykehus med tilhørende, avanserte medisinske funksjoner som traumefunksjon, trombektomikapabel hjerneslagenhet, kreftkirurgi, ortopedisk kirurgi med mer. Avdelingen speiler sykehusets mange spesialfunksjoner ved å være sekjsonert i fagspesifikke grener. Disse er: Seksjon for thoraxradiologi, onkologisk radiologi, hjerte-radiologi, øre-nese-hals radiologi, nevroradiologi, gastroradiologi, uroradiologi, gynekologisk radiologi, muskel og skjelett radiologi, pediatrisk radiologi, bryst -og endokrin radiologi (BDS), nukleærmedisin med PET-CT og intervensjonsradiologi.

Som universitetssykehus har avdelingen fokus på høy faglig kompetanse, forskning og utdanning. Avdelingen har igjennom sin forskningsplattform, SMIL (Stavanger Medical Imaging Laboratory) ambisjoner om å drive radiologirelatert forskning og utvikling med bruk av KI, maskinlæring og avansert bildediagnostikk som satsingsområder. Avdelingen har pågående forskningsprosjekter og ønsker å tilrettelegge for både post-doc. forskning og PhD løp. 
Avdelingen er stor med nå over 200 ansatte, og består av "hovedrøntgen" på sykehuset samt geografisk adskilte satelitter i Sandnes og Hillevåg, samt Bryst diagnostisk senter. Avdelingen disponerer et fullt spekter av radiologiske modaliteter med en moderne maskinpark.    

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

Primæroppgaver:

 • Delta i avdelingens kliniske bryst radiologiske arbeid.
 • Delta i avdelingens screeningvirksomhet med kontakt mot kreftregisteret.
 • Samarbeide tett mot seksjonsleder og kontoransvarlig i forhold til å tilrettelegge for optimal drift.
 • Faglig oppdatering og utvikling i gruppen.
 • Prioriteringer.
 • Optimalisere protokoller.
 • Kontakt mot klinikere, og arbeide for et godt samarbeid.
 • Kontakt mot avdelingens ledelse.
 • Delta i avdelingens internundervisning, demonstrasjoner og MDT møter.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Spesialist i radiologi med subspesialisering i mammadiagnostikk.
 • Erfaring fra ledelse og/eller administrative oppgaver.
 • God kjennskap til driften på et BDS.
 • God kjennskap til kvalitetsmanualen og Mammografiprogrammet.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

  Personlige egenskaper

  • Evne til å arbeide strukturert og kvalitetsbevisst.
  • Evne til å få fram det beste i dine kolleger.
  • Evne til å kunne prioritere, være tydelig og ta avgjørelser.
  • Evne til å følge opp avtaler og være pålitelig.
  • Evne til å samarbeide med alle kolleger og yrkesgrupper.
  • Evne til å se helhetlige løsninger, og tenke nytt og kreativt.
  • Evne til å samarbeide.
  • Evne til å erverve seg ny kunnskap og formidle det til kolleger.

  Vi tilbyr

  • En spennende og utfordrende jobb.
  • Et trivelig arbeidsmiljø.
  • Et meningsfylt arbeid som også gir personlig utvikling.
  • Lønn og pensjonsavtale i samsvar med gjeldende overenskomst.
  • Gode forsikringsordninger
  • Velferdsordninger med blant annet bedriftsidrettslag og turgruppe, se gjerne www.susbil.no 

  Mangfoldserklæring

  Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Helse Stavanger HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Siri Fagerheim
  Tittel: Avdelingssjef
  Telefon: 915 90 012
  E-post: siri.fagerheim@sus.no
  Navn: Jorunn Havnen
  Tittel: Avdelingsoverlege
  E-post: jorunn.havnen@sus.no
  Navn: Linn Tøsdal
  Tittel: Seksjonsleder
  Telefon: 51514442
  Arbeidssted
  Klinikk for medisinsk service og ABK / avdeling for radiologi, Helse Stavanger HF
  Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8
  4011 Stavanger
  Søk på stillingen
  Mer om arbeidsgiver

  Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

  Besøk arbeidsgivers profilside
  teaser image