Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kirurgisk klinikk omfatter seks seksjoner som utfører utredning og behandling av sykdommer som krever kirurgi. Klinikken tilbyr undersøkelse, behandling og pleie innen: Urologi, karkirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, barnekirurgi og plastikkirurgi. Klinikken har ansvaret for traumesenter-funksjonen og den hardt skadde pasienten. Nasjonalt senter for avansert laparoskopisk kirurgi og Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon er også tilknyttet Kirurgisk klinikk. Klinikken har ca 800 ansatte og et totalt budsjett på 950 millioner. 

Urologisk seksjon dekker hele spekteret av urologi, med unntak av transplantasjonskirurgi. Vår aktivitet understøttes av en sengepost med 16 senger, i tillegg til en dagpost, fellespost og pasienthotellet. Seksjonen er også leder for prostatasenteret i helseregion Midt-Norge. Seksjonen disponerer også 2 Da Vinci roboter sammen med andre seksjoner. Sentrale områder innen urologisk seksjon er minimal invasiv og rekonstruktiv tumorkirurgi og avansert steinbehandling, nevrourologi og inkontinenskirurgi. 
Nedslagsfeltet for aktiviteten til urologisk seksjon er som lokalsykehus for Trondheim og omliggende kommuner med cirka 400. 000 innbyggere og sentralsykehus for region Midt Norge med cirka 700 000 innbyggere.

 

Urologisk seksjon har ledig et 6 måneders vikariat for LIS3 med spesialisering innen Urologi.

Stillingen forventes å ha oppstart 1. januar 2024 eller etter avtale, med mulighet for forlengelse.

Kirurgisk klinikk har arbeidssteder både i Trondheim og Orkdal.

Vennligst lever dokumentasjon på relevant utdanning og praksis/erfaring. 
2 referansepersoner må også oppgis i søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Undersøkelse, vurdering, behandling og oppfølging av sykdommer og skader hvor operative inngrep og  -prosedyrer er eller kan bli aktuelt. 
 • Praktiske ferdigheter oppnås ved trening på simulator og modell, ved å følge mer erfarne kirurger i deres arbeid, deretter å gjøre inngrep og prosedyrer, først under supervisjon og etter hvert selvstendig
 • Det er sentralt å utvikle god preoperativ vurderingsevne og forståelse
 • Internundervisning vil bli gitt
 • Visittgang på sengepost
 • Vaktarbeid i etablert primærvakt for klinikkens LIS-leger, der dine kvalifikasjoner og allerede tilegnet kompetanse vil avgjøre hvilket vaktsjikt som er aktuelt

Kvalifikasjoner

 • Du må inneha gode ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig. Dersom du ikke kommer fra et skandinavisk land må kompetanse på nivå C1 Bergenstesten dokumenteres
 • Du må ha norsk autorisasjon som lege
 • Du må ha fullført og ha godkjent norsk LIS1 tjeneste

Personlige egenskaper

 • Du er god til å samarbeide i team med ulike kollegaer og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med pasienter, pårørende og alle samarbeidende instanser
 • Du må være løsningsorientert og fleksibel
 • Du må like å jobbe i en hektisk arbeidshverdag
 • Du er høflig, vennlig og vil bidra til kollegial trivsel i arbeidsmiljøet
 • Du er lærevillig og nysgjerrig på det urologiske og kirurgiske fagområdet

Vi tilbyr

 • Et spennende fagområde med svært dyktige og motiverte kollegaer
 • Et godt organisert spesialiseringsløp med veiledning og supervisjon
 • Du får bidra til god pasientbehandling i en moderne klinikk opptatt av evidensbasert forskning 
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Gode forsikringsordninger i KLP herunder gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Liselotte Rian
Tittel: Seksjonsoverlege Urologisk seksjon
Telefon: 97508562
Navn: Torbjørn Dahl
Tittel: Klinikksjef Kirurgisk klinikk
Telefon: 97696703
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk - Avdeling Leger, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 1
7030 Trondheim