Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
       

Avdeling rus -og avhengighet (ARA) driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Avdelingen består av 5 poliklinikker og 4 døgnseksjoner og har et variert behandlingstilbud; poliklinisk, akuttbehandling, avgiftning og døgnbehandling. Vi er opptatt av faglig utvikling, og har flere pågående forsknings- og forbedringsprosjekter.

ARA Groruddalen søker nå en engasjert overlege, med faglig nysgjerrighet og tyngde, samt gode samarbeidsevner.

Kommer du til oss blir du en del av et team med faglig engasjerte og høykompetente folk. Teamet består i dag av 6 psykologspesialister, 5 kliniske/spesialutdannede sosionomer, spesialsykepleiere, psykologer, to LIS, kontorfaglige, en filosof og seksjonsleder. Vi har en variert pasientgruppe med sammensatte psykiske, sosiale og rusrelaterte utfordringer. Pasientene sliter med alt fra periodevis overforbruk av alkohol til samtidig avhengighet til flere rusmidler. I tillegg kommer noen for problematisk bruk av pengespill, gaming og sosiale medier. Det er høy forekomst av komorbide psykiske lidelser og vi er i behov av medisinsk spisskompetanse inn i det tverrfaglige samarbeidet.

Her tilbys individualterapi og langtidsgruppeterapi. Vi starter nå også en introgruppe for psykoedukasjon til nye pasienter. Behandlingen planlegges og gjennomføres i tett samarbeid med pasienten, pasientens nære relasjoner og førstelinjetjenesten, samt øvrig spesialisthelsetjeneste. Vi har også et eget tilbud til pårørende. En del av vårt behandlingstilbud er legemiddelassistert rehabilitering/substitusjonsbehandling (LAR). Dette behandlingstilbudet følges opp av et eget team som arbeider spesifikt med dette. Som vår nye overlege vil du være en viktig medspiller for dem.

Seksjonen har en bred sammensetning av kompetanse og personligheter, som gjør det til en stor og spennende faggruppe med fokus på god pasientbehandling og som gir viktige bidrag til den faglige utviklingen. Vi er opptatt av trivsel og det å kunne være rustet til å møte arbeidsoppgavene også når de er krevende. Derfor prioriterer vi humor, takhøyde og ivaretakelse av hverandre som kollegaer. Dette involverer en åpen dør-policy og en uskreven regel om obligatorisk oppmøte i lunsjen.
Liker du vafler, felles lunsj med quiz og solid kollegastøtte? Har du lyst på begredelig kontorutsikt til shoppingsenter, parkeringshus og blokker på Grorud? Da håper vi du er nysgjerrig på om ARA Grorud poliklinikk er noe for deg.


Vi kan tilby en fleksibilitet som vil bidra til at arbeidshverdagen blir kompatibel med livet for øvrig.

LIS mot slutten av spesialistløpet oppfordres også til å søke.  

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning/ diagnostisering og kort- og langtidsbehandling av personer med et bredt spekter av avhengighetsproblematikk, hvorav mange med psykisk tilleggsbelastning
 • Samarbeid med øvrig tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern, samt kommunene.
 • Veiledning av LIS - hvis du er rus og avhengighetsspesialist
 • Bistå andre faggrupper med medisinfaglig kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Godkjenning som lege med fordypning i rus og psykiatri, eller psykiater.
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med pasientgruppen
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til arbeid i poliklinikk vil ansees som en fordel
 • Personlig egnethet blir vektlagt
 • LIS mot slutten av spesialistløpet oppfordres til å søke

Personlige egenskaper

 • Fleksibilitet og ansvarsbevissthet
 • Evne til å arbeide strukturert, systematisk og planmessig 
 • Initiativrik og like å jobbe både selvstendig og i team
 • Faglig engasjement for klinisk arbeid og utvikling av gode behandlingstilbud
 • Interesse for å arbeide med avhengighet

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et hektisk, men veldig godt arbeidsmiljø og dyktige kolleger med bred faglig kompetanse
 • Vi har flere spesialister ansatt ved seksjonen og det er et høyt faglig nivå
 • Faste legemøter, for alle legene i avdelingen
 • Spennende arbeidsoppgaver og mulighet til å bidra inn i gruppebehandlingstilbudet
 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Mulighet til å bidra aktivt i vår interne fag- og kvalitetsutvikling på avdelingsnivå
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Lønn etter overenskomst i Ahus
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Anne Nordtug Tommelstad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91363808
E-post: annoto@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, ARA seksjon Grorud 
Rosenbergveien 15
0963 Oslo
Søk på stillingen