Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Unicare Friskvern søker engasjert spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering i 60 – 100% stilling. 

Leger med erfaring fra allmennmedisin, arbeidsmedisin eller andre relevante fagfelt, med interesse for fysikalsk medisin og rehabilitering, kan også være aktuelle for stillingen.

Unicare Friskvern er en privat leverandør til det offentlige innen Tverrfaglig Spesialisert Rehabilitering. Vi tilbyr kartlegging og vurdering og dagrehabilitering av pasienter med muskel-bløtdelssmerter, arbeidsrettet rehabilitering, samt rehabilitering av pasienter med CFS/ME og sykelig overvekt voksne og barn.  I tillegg driver vi et treningssenter med et vidt spekter av aktiviteter for personer i alle aldre.

Våre pasienter tilbys individuelt tilrettelagt rehabiliteringsprogram, individ- og gruppebasert. Vi har samhandling og brukermedvirkning i fokus. 

Vi tilbyr faglig utvikling gjennom Unicares forsknings- og utviklingsprosjekter, forankret i vårt FoU-nettverk. Unicare har status som forskningsinstitusjon.

Vi søker deg som har en positiv innstilling og er motivert for å yte ditt beste for å hjelpe pasienter til bedre livsmestring og et friskere liv.

Arbeidsoppgaver
 • Kartlegging og vurdering, klinisk arbeid 
 • Veiledning/undervisning av pasienter individuelt og i grupper
 • Helhetlig psykosomatisk tilnærming med god tid til å følge pasienten over tid
 • Bidra til progresjon og forventet utvikling for pasientenes behandlingsplan
 • Tverrfaglig teamarbeid med øvrige faggrupper ved klinikken
 • Fagutvikling i samarbeid med øvrige leger og FOU ansvarlig
 • Bidra til medisinskfaglig kompetanseheving
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, kvalitet- og forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner
 • Lege med godkjenning som spesialist innen fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Leger med erfaring fra allmennmedisin, arbeidsmedisin eller andre relevante fagfelt, med interesse for fysikalsk medisin og rehabilitering, kan også være aktuelle for stillingen.
 • Det er ønskelig med erfaring fra rehabilitering i spesialisthelsetjenesten
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Generell god datakompetanse  

Personlige egenskaper
Vi søker deg som har evne og lyst til å jobbe i tverrfaglig team. Vi ønsker oss deg kan bidra til utvikling av faget og klinikken som helhet. Gode samarbeidsevner vektlegges. 

Vi tilbyr
 • Et meget stabil, godt og friskt arbeidsmiljø 
 • Et godt tverrfaglig teamarbeid med dedikerte og kompetente medarbeidere 
 • Hyggelig lokaler, sentralt plassert i Asker sentrum i lyse og friske lokaler
 • Arbeid kun på dagtid og ingen vaktordning
 • Konkurransedyktig lønn og øvrige betingelser etter avtale
 • Gratis medlemskap ved Friskvern Aktiv treningssenter
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Unicare Friskvern
Kontaktpersoner
Navn: Hedda Goverud-Holm
Tittel: Spesialist i allmedisin og arbeidsmedisin
Telefon: 900 48 241
E-post: hedda.goverudholm@unicare.no
Navn: Julie Vister Nordbø
Tittel: Daglig leder Unicare Friskvern
Telefon: +47 90595081
Hjemmeside
Arbeidssted
Knud Askers vei 20 B
1383 ASKER
Søk på stillingen