Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Barne- og habiliteringsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag lyser ut en fast stilling som lege i spesialisering innen barnesykdommer/LIS3,

med oppstart 1/1-24 eller etter avtale.

Barne og habiliteringsavdelingen ligger under Klinikk for kvinne, barn og familier - KBF

KBF  er sammensatt av ulike avdelinger, som innen sitt spesialfelt skal gi tilbud om utredning, behandling, pleie og omsorg til kvinne, barn, unge og deres familie. Organiseringen skal medføre at det er enkelt å gi et helhetlig tilbud til pasientgruppen, som gir deg en unik mulighet til å bli kjent med hele pediatrifaget på et sted.

Avdelingene i KBF er Barne- og habiliteringsavdelingen, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP), Gynekologi og fødeavdeling i Levanger og Gynekologi og fødeavdeling i Namsos.


Barne- og ungdomsposten i HNT består av følgende:

Sykehuset Levanger:

 • Seksjon sengepost for barn og unge fra 0-18 år
 • Seksjon for premature fra uke 30 og syke nyfødte 
 • Enhet for dagbehandling
 • Poliklinikker   

Sykehuset Namsos:

 • Poliklinikk 

 

Barne- habiliteringsavdelingen i Helse Nord Trøndelag lyser ut en fast stilling som lege i spesialisering i barnesykdommer.

Oppstartsdato: 1/1-24 -23 eller etter avtale.

Interesserte som er under LIS1-utdanning kan søke og kan evt. få oppstartsdato ved endt utdanning.


Utdanningsløpet som spesialist vil foregå i Barne- og habiliteringsavdelingen i HNT under veiledning av overlege,

den siste perioden før godkjenningen kan gjennomføres på St Olavs hospital i Trondheim, dette organiseres av oss i HNT sammen med barneklinikken på St Olavs.


Hos oss får du som LIS3 alle obligatoriske kurs.


Du kan lese mer om spesialisering i barnesykdommer her.

 


Barne- og habiliteringsavdelingen er organisert med egen seksjon for leger, ledet av seksjonsleder/avdelingsoverlege.Håper du finner dette interessant - Vi gleder oss til å høre fra deg! :)

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er plassert ved sykehuset Levanger.
 • Avdelingen har per dato 7-delt LIS-vakt.
 • Arbeidsoppgaver vil være daglig postarbeid, vaktarbeid, dagbehandling, poliklinikk og medisinsk avstandsoppfølging
 • Barne- og ungdomsposten er en aktiv avdeling med ø-hjelpsmottak i avdelingen, stor variasjon i  arbeidsoppgaver og en fin, variert og spennende pasientgruppe i aldersspennet 0-18 år.


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1
 • Erfaring fra fagfeltet er ønskelig, men ikke et krav
 • God i norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon

Personlige egenskaper

 • Du har interesse for fagfeltet og et sterkt faglig engasjement
 • Du verdsetter og bidrar til gode samarbeid
 • Du kommuniserer godt med pasienter, pårørende og kolleger 
 • Du setter pris på et faglig fellesskap der vi deler kunnskap og kompetanse med hverandre  Du er fleksibel, tar initiativ og bidrar til nytenkning
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr. Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • En spennende og variert arbeidshverdag innenfor et bredt fagområde med rotasjon mellomsengepost, enhet premature og syke nyfødte og poliklinikk.
 • Nærmeste leder er avdelingsoverlege.
 • Lønn i henhold til gjeldene overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Hilde Sundal
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 74097635
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for kvinne, barn og familie
Kirkegt. 1
7600 Levanger
Søk på stillingen